Cerkev je, država Slovenija pa ni svetovni pojav

V intervjuju z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v časniku Dnevnik dne 29.4.2000, je visok predstavnik ene izmed verskih skupnosti v Sloveniji med drugim na vprašanje, ki se je glasilo: “Kaj pa, če visoki kleriki sodelujejo v civilnodržavnem telesu (Državljanskem forumu denimo), ki poskuša visokega politika prepričati, naj izstopi iz vlade – ali lahko tudi v tem primeru še govorimo o nevpletanju Cerkve v politiko?” odgovoril: “Kolikor vem, duhovniki, ki so sodelovali pri delu omenjenega foruma, tega niso počeli po naročilu Cerkve, temveč kot državljani, zasebniki torej.”

Kakšna stališča morajo zastopati verniki, tudi kleriki omenjene verske skupnosti, je določeno v njihovih internih pravilih – v Zakoniku cerkvenega prava.

Tako je za vernike med drugim določeno: “Vsi verniki imajo dolžnost in pravico prizadevati si, da se bo božje oznanilo odrešenja bolj in bolj širilo med vse ljudi vseh časov po vseh krajih zemlje (kan. 211)”… “V zavesti svoje odgovornosti so verniki dolžni skazovati krščansko pokorščino temu, kar posvečeni pastirji, ki predstavljajo Kristusa, kot učitelji vere razlagajo ali kot voditelji Cerkve določajo (kan. 212, par. 1)”…”Ker je celotna Cerkev po svoji naravi misijonarska in je delo evangelizacije treba imeti za temejno delo dolžnost božjega ljudstva, naj vsi verniki, zavedajoč se svoje odgovornosti, sprejmejo svoj delež pri misijonskem delu (kan. 781)”…

Za posvečene služabnike ali klerike pa je določeno tudi tole: “Kleriki so še posebej dolžni skazovati spoštovanje in pokorščino papežu in vsak svojemu ordinariju (kan. 273)”… “Kleriki naj so med seboj povezani z bratsko vezjo in molitvijo in naj med seboj sodelujejo po predpisih območnega prava, saj vsi sodelujejo pri istem delu, pri graditvi Kristusovega telesa. Kleriki naj priznavajo in pospešujejo poslanstvo, ki ga vsak s svoje strani izvršujejo laiki v Cerkvi in v svetu (kan. 275)”.

Navedeni kanoni jasno kažejo, kako se mora v vsakdanjem življenju ravnati tako vernik kot tudi klerik. Če je vernik oz. klerik dolžan širiti božje oznanilo odrešenja med vse ljudi vseh časov po vseh krajih zemlje, ali je to dolžan delati tudi npr. kot član Državljanskega foruma? Po citiranih kanonih je odgovor jasen in enostaven! Ali se potem uvodoma navedena trditev visokega predstavnika ne pokaže v povsem drugačni luči, kot pa jo je on želel prikazati? Kakšno vrednost imajo glede na citirane kanone razne izjave klerikov oz. visokih predstavnikov omenjene verske skupnosti, da nastopajo kot državljani Slovenije oz. da nastopajo v svojem imenu in ne v imenu svoje verske skupnosti?

Predstavnik omenjene verske skupnost je tudi govoril o znani izjavi nadškofa, da slovenska šola ni šola te verske skupnosti.

Če npr. osnovna šola v Sloveniji ni tudi šola te verske skupnosti, se postavi vprašanje, s čim se ta skupnost v bistvu ne strinja?

Zakon o osnovni šoli v 2. členu določa cilje izobraževanja na področju osnovnošolskega izobraževanja. Tako določa, da so ti cilji tudi: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, …

Če neka verska skupnost trdi, da “ta šola ni naša šola”, ali se potem ne strinja s cilji izobraževanja, na katerih temelji npr. osnovna šola in jih določa omenjeni zakon? Ali se potem ta verska skupnost ne strinja z zagotavljanjem splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, z vzpodbujanjem skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, z vzgajanjem za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, z vzgajanjem za medsebojno strpnost, spoštovanjem drugačnosti in sodelovanjem z drugimi, s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin… Ali torej ta verska skupnost želi, da se v osnovni šoli izobražuje v nasprotju z zgoraj omenjenimi zakonskimi cilji izobraževanja?

Objava: Dnevnik, 16.5.2000.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*