Za laično državo brez diskriminacij

V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen dne 16.8.2001 v Večeru, je bilo zapisano, da je nadškof Rode v pridigi na Brezju med drugim tudi dejal, da je evropska družba v dekadenci in to zaradi tega, ker ni trajnih in trdnih vrednot, ni družbe, ki spoštovala človekovo življenje in njegove pravice…

Vsekakor je evropska družba v glavnem dekadentna, vprašanje pa je, zakaj je temu tako. Ali zaradi tega, ker se ne upoštevajo katoliške vrednote? Ali pa je vzrok mogoče kje drugje? Ali je vzrok dekadence evropske družbe mogoče v tem, ker se upoštevajo katoliške vrednote in ne zato, ker se ne. Torej, ali je mogoče vzrok dekadence v tem, ker je podlaga evropske družbe katoliški oz. protestanski nauk?

Kaj so katoliške vrednote? Temelj katoliškega nauka je Biblija, tudi Stara zaveza. Vrednote Rimskokatoliške cerkve (in seveda tudi protestantske cerkve) izhajajo torej iz Biblije, za katero RKC trdi, da je Božja beseda. Kaj vse piše v Stari zavezi? V “Mojzesovih” knjigah (seveda te knjige v svojem krutem in nasilnem delu z Mojzesom in z Bogom Stvarnikom, nimajo nobene zveze) piše tudi, da je potrebno usmrtiti vse tiste, ki preklinjajo starše; potrebno je usmrtiti tiste, ki predrzno ravnajo in ne poslušajo duhovnika, ki opravlja službo Gospodu ali sodnika; potrebno je usmrtiti tiste, ki ubijejo druge ljudi; potrebno je usmrtiti tiste, ki imajo v sebi duhove umrlih; prešuštnike; potrebno je usmrtiti tudi tiste, ki sramotijo Gospodovo ime … V Stari zavezi je še mnogo smrtnih kazni za razne moralno-etične prestopke. Gre torej za pozive k ubijanju ljudi, temelj teh pozivov pa je katoliški nauk, ki je v nespremenjeni obliki še sedaj veljaven, saj RKC oz. protestantske cerkve niso preklicale krutih delov Biblije. Kristjani, ki si drznejo živeti z Judi, so izobčeni, je sklep 3. lateranskega koncila. Judje so suženjske narave, blazneži, hudičevi služabniki, morilci…, je dejal cerkveni učitelj Eprahaim.  “Delam samo to, kar je že 1500 let delala cerkev, vsekakor temeljiteje”, je dejal katolik Adolf Hitler. “Voditelju ne želim nič bolj goreče kot zmago” (papež Pij XII.). “Ko vidiš žensko, misli, da je hudič! Je neke vrste pekel”, je dejal papež Pij II. Moški fetus postane človek po 40 dneh, ženski po 80 dneh. Deklice nastanejo zaradi poškodovanih semen ali vlažnih vetrov (Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj in patron katoliških visokih šol). Dekleta, ki nosijo mini krila, pridejo v pekel (jezuit Wild v 20. stoletju). Bolje, da umre sto nedolžnih, kot pa da se reši en čarovnik, je bilo vodilno načelo inkvizicije. In še nekaj Luthrovih besed: “… če cestne roparje, morilce… usmrtimo na kolesu in obglavimo, kolikor bolj moramo na kolesu usmrtiti in puščati kri vsem oderuhom in preganjati, prekleti in obglaviti vse skupuhe…”; “… tukaj zbadaj, tepi, kdor lahko. Če pri tem umreš, blagor ti, bolj blažene smrti nikoli ne bi mogel doseči. Saj si umrl v poslušnosti božji besedi in ukazu”, so njegovi pozivi knezom k poboju upornih kmetov;  “Če bi mogel, bi ga (judovskega sodržavljana) podrl in v svoji jezi predrl z mečem.”

Ves ta katoliški oz. starozavezni nauk je v Evropi, in tudi drugje v svetu, pripeljal do velikih grozot, nasilja, vojn, preganjanja drugače mislečih oz. verujočih. Milijone ljudi je zaradi cerkve umrlo. Znana je vloga cerkve v času nacizma in ni čudna izjava znanega nemškega profesorja H. Mynareka, ki je dejal, da v početju, ravnanju in govorjenju nacistov ni ničesar, kar ne bi imelo v cerkvah svoje predstopnje, svojega precedenčnega primera. Znana je vloga RKC v pomorih Tutsijev v Ruandi leta 1994, znane so afere v zvezi duhovniki, ki so zlorabljali otroke. Znan je nauk RKC glede živali – živalim ne priznava duše, smatra jih za stvar, kot je dejal cekveni učitelj Tomaž Akvinski. Znani so kruti verski obredi iz Stare zaveze, ko so duhovniki ubijali živali in z njihovo krvjo poškropili po oltarju “za pomirjevalni vonj za Gospoda.” Živalim se ne sme posvečati ljubezen, ki pripada samo ljudem, je nauk RKC. Znanstveni in medicinski poskusi na živalih so v razumnih mejah moralno dopustni, je nauk RKC. Ves ta brezčutni odnos RKC do živali je pripeljal do grmad, na katerih sedaj zažigajo milijone živali, vse to je pripeljalo do milijone mrtvih živalih v krutih znanstvenih pskusih, ki za človeka ne morejo prinesti nič dobrega. Ali je RKC proti neetičnemu odnosu do živali sploh kdaj protestirala? Mnogi kleriki so lovci, čeprav iz prižnice učijo “ne ubijaj”. Kakšen vzor je lahko otroku duhovnik, ki ubija živali?

Znana je cerkvena vloga v zadnjih 2000 letih. Dolgo časa je bila zlita s posvetno oblastjo, v mnogih primerih je še danes, dolgo časa je vladala Evropi tako ali drugače. Cerkev je tako s svojo ideologijo oz. naukom odločilno vplivala na razvoj družbe v zadnjih 2000 letih. Rezultati tega cerkvenega vpliva so vidni. Vojne, nasilje, preganjanje drugeče mislečih, uničena narava, negativne klimatske in ekološke spremembe, vedno večja revščina na eni strani in neizmerno bogastvo na drugi strani (bogastvo RKC je nepredstavljivo veliko).

Žalostno je, da država zahodnega tipa v glavnem temelji na kruti Stari zavezi oz. katoliškem nauku. Če bi sedanja moderna država temeljila na Desetih božjih zapovedih in na Jezusovem Govoru na gori (zanj RKC trdi, da je utopija in da ga na Zemlji ni mogoče živeti, čeprav je Jezus s svojim življenjem dokazal, da se da živeti tudi na Zemlji), bi šel razvoj v zadnjih 2000 letih v drugo smer. Ali ne bi bila Zemlja že zdaj kraljestvo miru, kjer ne bi bilo vojn, nasilja in uničene narave? Ali ne bi bil razvoj na bistveno višjem nivoju, kot je sedaj, ko se ogromno energije vlaga v ubijanje oz. uničevanje in ne v življenje. Res je evropska družba v glavnem bolj ali manj dekadentna. Ali nima odločilne vloge pri tem s svojim naukom oz. dejanji cerkev.

Objava: Večer, 3.9.2001.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*