Teologi v javnih šolah

V tekstu z zgornjim naslovom (Mladina, 18.1.2019) je novinar Vasja Jager zapisal, da je teološka fakulteta »prejšnji teden uradno pridobila dodatne pristojnosti na področju ‘izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev’, ki poučujejo v javnih šolah«. Avtor je v zvezi s to problematiko citiral tudi stališče Levice – ta meni, da dodatne pristojnosti teološke fakultete ogrožajo načelo ločitve države in verskih skupnosti. Dejstvo je, da že sam obstoj teološke fakultete (TF) v okviru javne univerze, torej Univerze v Ljubljani, ogroža omenjeno načelo. Ne samo to: gre celo za hudo kršitev ustavnega načela ločitve države in cerkve. Kajti TF je ustanova katoliške cerkve in njen del, kar pomeni, da je del katoliške cerkve postal del javne sfere, to je del države. Prišlo do zlitja »zlitja« cerkve in države in ta je zaradi tega izgubila svojo versko nevtralnost. Država tako posreduje v javni prostor katoliško vero in na ta način tudi podpira cerkev, torej organizacijo, za katero je leta 1930 dejal papež Pij XI. »Če že obstaja totalitaren režim – totalitaren v praksi in teoriji – je to režim Cerkve, saj Cerkvi človek pripada na totalen način,« in leta 1953 papež Pij XII.: Pripadamo militantni cerkvi … In del takšne totalitarne in nasilne organizacije spada v javni sektor. Je del države. Absurdno.

Država se je zelo jasno postavila na stran katoliške cerkve in ji tako pomaga pri širjenju vere, ki je v mnogih delih proti slovenski ustavi. Davkoplačevalci morajo financirati širjenje katoliške vere in s tem podpirati privatno organizacijo, organizacijo, ki podpira vojne, je proti človekovim pravicam (preganja homoseksualce, ne priznava verske svobode in pravice do življenja …) in demokraciji (npr. jezuit Michele Schmaus: Nič ni bolj tujega katolicizmu kot demokracija) … ter že ves čas sistematično prikriva spolne zlorabe svojih klerikov. In ki državo upošteva samo, ko ji je to v interesu.

Kaj je poslanstvo TF? Njeno poslanstvo je obramba in širjenje vere, vse drugo je temu podrejeno. Z enopredmetnim študijem na teološki fakulteti »izobražujemo bodoče duhovnike, ki bodo v prihodnosti evangelizirali ta svet,« je dejal duhovnik dr. Gostečnik, ko je še bil dekan fakultete. »Na fakulteti ne gre samo za oznanjevanje vere …«, je dejal dr. Janez Vodičar, bivši prodekan fakultete. Bolj jasnega cerkvenega priznanja, čemu je namenjena teološka fakulteta, kot sta ti izjavi, skorajda ni mogoče najti. Poslanstvo TF očitno podpira tudi vladajoča koalicija, kar ni čudno, saj je predsednik vlade katolik, kar velja tudi za zunanjega ministra in še za marsikaterega člana vlade oz. koalicije. Če ni katolik po veri, je pa interesno-politični katolik, kar pa je lahko še slabše. Seveda je tudi desna opozicija v tem pogledu naklonjena organizaciji, ki si želi podrediti Slovenijo in za katero je znani nemški zgodovinar Karlheinz Deschner dejal, da na svetu ni organizacije, ki bi bila v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini kot rimsko-katoliška cerkev.

Teološka fakulteta naj bi izobraževala učitelje za poučevanje v javnih šolah. Kakšno bo to izobraževanje? Ali bo to indoktrinacija učiteljev z nasilno cerkveno ideologijo, sicer zavito v leporečje raznih »vrednot«? Kaj bodo indoktrinirani učitelji počeli v javnih šolah? Ali bodo lahko nevtralni? Katoliški učitelji vsekakor ne. Ti so namreč podrejeni klerikom in po cerkvenem nauku morajo biti v javni šoli katoliški misijonarji in tako ali drugače braniti in širi vero.

Objava: Mladina, 1.2.2019.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*