Svoboda, ki jo hočemo živeti, je evropski način življenja

V članku z gornjim naslovom (Sobotna priloga Dela, 31.7.2021) je Iztok Simoniti v Sobotni prilogi zapisal: »Karkoli in kjerkoli cerkvenega preiskuje danes demokracija, odkriva zločine.« S tem se je vsekakor strinjati. Spolne zlorabe otrok in odraslih s strani katoliškega klera, nasilje nad prvotnimi prebivalci in drugimi, finančni škandali … so stalnica cerkve. Ni pa se mogoče strinjati z navedbo g. Simonitija, daje krščanski bog, gledano historično, vedno uničeval bogove – torej identiteto –muslimanov, judov, Indijancev, Azijcev, Afričanov.

Zakaj? Zato, ker g. Simoniti enači krščanstvo s katolištvom, čeprav je krščanstvo povsem nekaj drugega kot katolištvo. V čem je med njima razlika?

Če se nekdo označuje za kristjana, mora slediti tistemu, čigar ime nosi, to je Jezusu, kajti ta je dejal: »Po njihovih sadovih jih boste spoznali.« (Mt 7J6) Ali Katoliška cerkev res sledi Jezusu? Jezus je rekel, daje treba ljubiti sovražnike, in kdor prime za meč, bo z njim pokončan. Je torej pacifist. Ali je to tudi cerkev? Ne, saj zagovarja vojno. V imenu boga so umirali milijoni, ne samo v preteklosti, temveč tudi sedaj. Seveda je del Jezusovega nauka tudi zapoved »ne ubijaj«. Po tej zapovedi ni dovoljeno ubiti nikogar, tudi živali ne. Cerkev ves čas deluje proti tej zapovedi. Papež celo dopušča smrtno kazen, biblija je polna pozivov k ubijanju. Ker cerkev stalno krši peto zapoved, ali sledi Kristusu, po katerem se samovoljno imenuje?

Cerkev zahteva, da so otroci krščeni v prvih tednih po rojstvu, po drugi strani pa uči, daje Jezus rekel, daje treba najprej učiti in nato krstiti. (Mt 28,19) Gre za očitno nasprotje. Jezus je spoštoval svobodo in je tudi zato rekel, daje treba prvo učiti, torej, da se oseba pouči o veri oziroma Bogu, in šele nato krstiti, če se za ta korak odloči. Cerkev deluje drugače, kot je rekel Jezus, in zahteva od staršev, da otroka takoj po rojstvu krstijo.

Jezus je rekel: »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja …« (Mt 16,19-21) Cerkev je neizmerno bogata, saj njeno premoženje po vsem svetu znaša več tisoč milijard evrov. To bogastvo nima z Jezusom nič skupnega. Ali Cerkev s svojim nepredstavljivim bogastvom sledi Jezusu? Tistemu, ki je bil tesar in si je sam služil kruh ter ni živel na tuj račun, kot to dela papež s svojo cerkvijo! »Ko je krščenec postal ud Cerkve, ne pripada več sam sebi, temveč tistemu, ki je umrl in vstal za nas. Od tedaj naprej je poklican k temu, da se podreja drugim, da jim služi v občestvu Cerkve, da je cerkvenim predstojnikom poslušen ter jih uboga in da jih upošteva s spoštovanjem in ljubeznijo,« piše v katekizmu. Kaj ima to skupnega Jezusom? Ta je namreč rekel: »Vi pa si ne pravite ‘rabi’, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite ‘oče’, kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.« (Mt 23,8-10) Cerkev imenuje papeža sveti oče, po drugi strani pa v molitvi očenaš govori o tem, da je sveti oče v nebesih. Če je sveti oče v nebesih, zakaj potem cerkev imenuje za svetega očeta nekoga, ki je na zemlji? Kaj imajo nazivi papež, kardinal, škof… skupnega z Jezusom? On je govoril o bratih in ne hierarhiji. Ali cerkev sledi Jezusu?

Dejstvo je, da katoliška cerkev ne sledi Kristusu. To nesledenje je sistemsko, saj je vtkano v samo katoliško doktrino. Ni mogoče biti sočasno katolik in kristjan, kajti oba nauka se razlikujeta. Papež je katolik in ne kristjan, Cerkev je katoliška in ne krščanska, član te cerkve pa je katolik in ne kristjan! Identiteto muslimanov, judov, Indijancev, Azijcev, Afričanov je torej uničeval katoliški in ne krščanski Bog.

Če cerkev ne sledi Kristusu, komu potem sledi? Mogoče bogu podzemlja?

Objava: Sobotna priloga Dela, 7.8.2021

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*