Stvari se premikajo

Država je za leto 2006 odredila odstrel kar sto medvedov. Zoper takšno odločitev sem v imenu Društva za osvoboditev živali in njihove pravice vložil na ustavnem sodišču pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih določb Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah in Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda iz narave. Pred kratkim je sodišče sklenilo, da pobudo sprejme in da jo bo obravnavalo prednostno. Problematika kršenja predpisov v škodo živali torej že prihaja na sodišča. In ne samo na sodišča. Tudi pred institucije EU. Zaradi nezakonitega odstrela in poseganja države v medvedjo populacijo v nasprotju z evropsko direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst sem namreč vložil prijavo na Evropsko komisijo. Ta je to vlogo smatrala kot pritožbo, jo sprejela v obravnavo in začela postopek zoper Slovenijo. Kako se bosta oba primera končala, je težko reči – važno pa je, da vlogi nista bili vrženi v “koš, temveč ju bodo ustrezni organi resno in vsebinsko obravnavali. Ob tem, da smo v letu 2006 sodelovali kot stranski udeleženec v treh upravnih postopkih, ki so se dotikali položaja živali, in ob tem, daje Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu, so obeti za nadaljnjo pravno borbo za pravice živali vedno boljši. Živali počasi že dobivajo svoj glas, npr. lovu na medvede pa se majejo tla.

Dejstvo, da je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu, je zelo pomembno. To ni v pomoč samo v upravnih postopkih, kjer nam ta status bolj ali manj garantira udeležbo v teh postopkih v imenu živali, temveč je sedaj tudi dejavnost društva glede zaščite živali v javnem interesu. V javnem interesu je torej borba za odpravo lova, živinoreje, poskusov na živalih … In seveda tudi borba za vegetarijanstvo. Ironično pa je, da je v javnem interesu tudi lov, torej ubijanje živih bitij. Do kdaj še?

Objava: 7dni, 3.1.2007.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post