Predsedniške volitve in živali (Tiskovno sporočilo)

Bližajo se volitve za predsednika Republike Slovenije. Predsednik republike ima pomembno vlogo in mora, glede na prisego, delovati za blaginjo Slovenije, predsednikovo mnenje pa ima mnogokrat velik odmev v javnosti.

Blaginja ljudi je neločljivo povezana s položajem živali in narave. Dober položaj živali in ohranjena narava sta bistvenega pomena za preživetje in dobro počutje človeka. Še posebej je pomemben človekov odnos do živali, kajti dokazano je, da je npr. živinoreja ena največjih groženj človeštvu, saj zelo uničuje okolje in ustvarja celo več toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet. Tudi lov je za naravo uničujoč in zato ni potreben, saj je dokazano, da ima narava mehanizme, s katerimi lahko sama uravnava naravno ravnovesje. To velja tudi za kulturno krajino, kar dokazuje kanton Ženeva, kjer je lov že več kot 30 let prepovedan. Tudi glede poskusov na živalih je podobno. Niso potrebni, ker se rezultatov ne da prenesti na človeka, v kar so prepričani mnogi znanstveniki, poleg tega pa obstajajo tudi alternative. Seveda vsem živalim pripada pravica do življenja, primernega njeni vrsti in seveda pravica do dobrega počutja.

Zato pozivamo volivce, da naj volijo tistega predsedniškega kandidata, ki bo v praksi, in ne samo mogoče v besedah, spoštoval živali in naravo ter se boril za odpravo takšnega položaja živali oz. narave, ki ni v korist niti ljudi, niti živali oz. narave. Da se bo boril npr. za odpravo masovne živinoreje, ki, kot že navedeno, škodi ne samo naravi in živalim, temveč tudi ljudem in to tudi preko mesa, ki je rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni, da se bo boril za odpravo lova, saj ta izjemno destabilizira naravo in uničuje živali ter njihove habitate. In da se bo seveda boril za izboljšanje položaja živali tudi na drugih področjih. Vsekakor bi bilo še dobro, da bi se boril za odpravo konvencionalnega kmetijstva, za katerega je že dolgo znano, da je strup za naravo in s tem tudi za človeka.

Ravnanja in stališča najvišjega predstavnika Republike Slovenije so zelo pomembna za celovit razvoj Slovenije. Ta mora biti pozitiven in zato vsebovati tudi naravo in živali kot v principu enakovredna dela naše družbe in ne kot dela, ki sta »sužnja« človeka. Zato bi bilo potrebno oz. dobro izvoliti tistega kandidata, ki se bo trudil delovati ne samo za blaginjo ljudi, temveč tudi živali in narave.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice:
Zanj Stanko Valpatič, predsednik

Varuh pravic živali: Vlado Began

Tiskovno sporočilo iz http://www.osvoboditev-zivali.org/index.php?arhv=13527

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post