Tiskovno sporočilo: Nobelova nagrada za mir in živinoreja

Leta 2007 sta zaradi svojega opozarjanja na globalno segrevanje in podnebne spremembe Nobelovo nagrado za mir prejela bivši ameriški podpredsednik Al Gore in Mednarodna skupina ZN-a o podnebnih spremembah (IPCC). “Čas je, da sklenemo mir z našim planetom,” in “Ne zavedamo se, da smo začeli vojno s planetom. Pomirimo se z Zemljo”, sta Gorovi izjavi iz časa podelitve omenjene nagrade.

Izjavi Al Gora sta vsekakor pomembni. Takoj je potrebno skleniti mir z Zemljo, saj človeštvo že dolgo vodi vojno proti svojemu planetu, pri čemer je globalno segrevanje in s tem povezana sprememba podnebja samo en vidik te vojne. Kaj bi bil trenutno najpomembnejši korak k sklenitvi miru s planetom Zemljo, vsaj v pogledu podnebnih sprememb? To je vsekakor odprava živinoreje. Živinoreja, skupaj s svojim produktom mesom, je namreč eden izmed največjih uničevalcev podnebja, in seveda tudi okolja, saj je njen delež v emisijah toplogrednih plinov bistveno večji kot pa so emisije celotnega svetovnega prometa. In če se k temu še doda, da je meso rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni, torej je škodljivo, je to dodaten razlog za ukinitev živinoreje. Seveda pa bi bilo potrebno ukiniti živinorejo predvsem zaradi živali samih, saj so le-te največje žrtve te krute in necivilizirane dejavnosti. Vsako leto namreč po svetu zakoljejo približno 45 milijard živali za prehrano ljudi, v Sloveniji okoli 30 milijonov, večina njih pa do svoje britke smrti celotno svoje življenje trpi v peklenskih razmerah. „Če bi vsi ljudje postali vegetarijanci, bi lahko nadzorovali globalno segrevanje“, je zapisal britanski fizik Alan Calverd v Physic World.

Začele so se pojavljati ideje o omejevanju prometa zaradi onesnaževanja. Ali ni bolje, da se človek odpove mesu kot pa prometu? Ali ne bi imela odpoved uživanju mesa bistveno manj negativnih posledic kot pa omejitve prometa? Družbeno, in seveda ekološko, je odpoved mesu neprimerno večji korak k sklenitvi miru z Zemljo, kot pa omejevanje prometa, saj so tudi negativne posledice obeh dejavnosti skorajda neprimerljive. Ali si je sploh mogoče zamisliti, do kakšnih napetosti lahko pride v družbi zaradi omejevanja prometa?
Zanimivo je, da Al Gore v svojem filmu „Neprijetna resnica“ ni izrecno omenil živinoreje kot bistvenega vzroka podnebnih sprememb. Da tega dejstva ne bi poznal, je malo verjetno. V omenjenem filmu je celo poročal, kako je njegova družina obogatela z rejo „črnega goveda“. Iz tega zornega kota bi se lahko Al Gorovo angažiranje za okolje pokazalo v drugačni luči, tudi zaradi tega, ker vegetarijanskemu prehranjevanju ne daje kakšne posebne teže v svojih priporočilih glede reševanja podnebne krize, ki so navedena v njegovi istoimenski knjigi.

Slovenija sedaj predseduje Svetu EU. Ali ne bi bil velik korak k sklenitvi miru z Zemljo to, da bi na srečanjih v okviru omenjenega predsedovanja nudili samo hrano neživalskega izvora? Sicer bo zelo neverodostojno razpravljanje politikov o borbi proti klimatskim spremembam, ta tema je namreč tudi na dnevnem redu slovenskega predsedovanja, če bodo istočasno uživali živilo, ki ima največji delež pri podnebnih spremembah. Če se tisti, ki govorijo o varstvu okolja in podnebja, ne distancirajo od uživanja mesa, ali ne gre potem za navadno farso in licemerje?

Predsednik Društva za osvoboditev živali in njihove pravice:
Stanko Valpatič

Varuh pravic živali pri Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice:
Vlado Began

Tiskovno sporočilo iz http://www.osvoboditev-zivali.org/index.php?arhv=10724

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post