Papež se je opravičil slovenskim žrtvam

V članku z gornjim naslovom (Delo, 28.4.2023) je novinar N. Mihajlović navedel, da je papež Frančišek pred baziliko sv. Petra v Vatikanu sprejel desetčlansko skupino žrtev spolnih zlorab s strani klera, njihovih svojcev in podpornikov, ki jo je pripeljal zavod Dovolj.je pod vodstvom duhovnika J. Cerarja. Papež je ob koncu splošne avdience, tako novinar, odšel do slovenske skupine in med ganljivim srečanjem je z objemi in toplimi besedami preživelim vlil poguma za nadaljevanje boja proti zlu, ki mu Frančišek pravi bolezen cerkve.

»Borite se in nadaljujte boj. S tem boste preprečili, da bi še drugi trpeli. Razkrijte slabe pastirje,« pravi papež. Toda ali je vse to naloga žrtev katoliške pedofilije ali koga drugega? Ali ni to naloga klerikov, npr. škofov in samega papeža? Predvsem papeža, ki je absolutni vladar katoliške cerkve, saj ima po kanonskem pravu popolno oblast v cerkvi in zato proti njegovim odločitvam ni pritožbe – v nasprotnem lahko sledi izobčenje oz. prekletstvo in večni pekel. Glede na svojo cerkveno oblast tudi v Sloveniji bi papež lahko že zdavnaj uredil problematiko pedofilije v Sloveniji. Lahko bi vse klerike, predvsem škofe, ki se upirajo razčiščevanju pedofilije, razrešil in jih poslal v cerkveni večni pekel, lahko bi ustanovil neodvisno preiskovalno komisijo, ki bi preiskala katoliško pedofilijo, in to ne samo klerikov, temveč tudi laikov pa tega ne stori! Lahko bi tudi uredil, da se vse prijave pedofilije pošljejo pristojnim državnim organom! Zakaj tega ne stori? Zakaj to, kar bi moral sam narediti, predlaga samim žrtvam in njihovim podpornikom? Zakaj sam ne razkrije slabih pastirjev, kot to »nalaga« žrtvam, pa ima vse možnosti, da to stori? Zakaj bi morale žrtve nadaljevati boj? Zakaj on tega ne naredi, saj je vrhovni cerkveni poglavar in ima vsa orodja za ta boj? In vse to lahko reši z levo roko, saj, kot že navedeno, zoper njegove odločitve ni pritožbe. Ali ni norčevanje, če nekdo, ki lahko nekaj stori, tega ne stori in to »nalaga« tistim, ki pa tega v bistvu ne morejo storiti? Vsaj v celoti ne! In to dobro ve. Zato je tudi vprašanje, ali ne bi bilo bolje, da bi p. Cerar žrtve peljal k državnemu tožilcu, ki se ne bi mogel zadevi izmikati tako, kot to dela papež. Seveda pa jih lahko pelje k obema! Zakaj voditi žrtve pedofilije k nekomu, ki lepo govori, vendar v bistvu nič ne stori ali pa zelo malo?

N. Mihajlović v članku omenja tudi ustanovitev neodvisne komisije, ki bi preiskala pedofilijo klera. Čeprav cerkev v Sloveniji že nekaj časa govori o tej komisiji, pa je še vedno ni. Zakaj je ni? V zvezi s tem je zanimivo, kaj je o tem rekel škof Saje, predsednik SŠK! Sredi leta 2022 je v nekem intervjuju dejal, da neodvisna komisija za odkrivanje spolnih zlorab ni prioriteta, kar bi lahko pomenilo, da ta komisija ni v cerkvenem interesu. Da cerkvi takrat, seveda pa tudi zdaj, ni v interesu neodvisna preiskava, kažejo tudi škofove besede, da posebna delovna skupina pripravlja enotno strategijo neodvisnega in profesionalnega reševanja celostne problematike spolnega nasilja in pripravlja protokole ravnanja v tovrstnih primerih, da bi se vse škofije ravnale po enakem vzorcu. Čeprav ima cerkev v Sloveniji kar nekaj dokumentov v zvezi s tem in čeprav naj bi se Frančišek boril proti pedofiliji, naj bi kler v Sloveniji še naprej produciral nadaljnje dokumente, in ko bodo ti pripravljeni, se bo krog verjetno začel znova. Če bi se papežu res šlo, da se v Sloveniji razčisti pedofilija, bi že zdavnaj poskrbel za to, saj je, kot že navedeno, absolutni vladar cerkve in mu je zato slovenski kler v celoti podložen. Pa tega ne stori! Ali igra dvojno igro?

_______________
Objava: Sobotna priloga Dela, 6.5.2023.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*