Odstrel strogo zaščitene vrste ne sme biti tako samoumeven

V Sobotni prilogi Dela (8. junij 2019) je bil pod zgornjim naslovom objavljen obširen članek o problematiki zaščitenih vrst medveda in volka. V njem je bila navedena tudi naslednja izjava dr. Krofla: »Iz osnovne biologije medvedov vemo, da je količina hrane glavni naravni dejavnik, ki vpliva na osnovne populacijske parametre pri tej vrsti.« V zvezi s tem je treba dodati, da je zelo pomemben dejavnik, ki ima velik vpliv na povečanje populacije medvedov, poleg hrane tudi njihov odstrel. Dokazano je namreč, da več kot je odstrela medvedov, več jih je. Medved se namreč kot vrsta počuti ogroženega in se zato rodi več mladičev, več pa jih tudi preživi. Seveda to ne velja samo za medvede, temveč tudi za druge vrste živali. Če ne bi bilo odstrela, bi bilo medvedov mnogo manj; če ne bi bilo še umetnih krmišč, pa bi jih bilo še manj. Narava ima vse mehanizme, s katerimi lahko uravnava število živali na nekem področju in je zato odstrel medvedov izjemno škodljiv. Če torej ne bi bilo odstrela medvedov, bi jih bilo manj, s tem pa bi bilo tudi manj konfliktov in škod. Ali ni to cilj upravljanja z medvedi?
Zanimivo je, da strokovnjaki med razlogi za povečano število medvedov ne omenjajo tudi njihovega odstrela, vsaj meni to ni znano, govorijo samo o hrani. Kaj je razlog temu? Neznanje? Bolj verjetno kaj drugega! Če bi namreč govorili tudi o tem, ali bi še lahko zagovarjali odstrel oz. povečan odstrel? Ali ne jemlje zamolčanje enega izmed bistvenih razlogov za povečevanja števila medvedov v Sloveniji v veliki meri kredibilnosti mnogim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s to tematiko? Med temi strokovnjaki so tudi lovci in tem je že po naravi stvari v interesu, da je čim večji odstrel medvedov. Večji kot je odstrel, več je trofej in lovskega užitka tudi za strokovnjake, ki so lovci. Če ne bi bilo odstrela medvedov, bi bilo medvedov v Sloveniji mnogo manj, kar pa ne bi bilo všeč lovcem, ki »živijo« na krvi nedolžnih živali.
Odstrel medvedov je nujen predvsem zaradi vzdrževanja visoke družbene sprejemljivosti medvedov, pravi P. Skoberne iz MOP-a. Ali mogoče pod pojmom »vzdrževanje visoke družbene sprejemljivosti« misli predvsem zadovoljstvo lovcev in nekaterih drugih, ki podpirajo lov? Ali je zadovoljstvo le-teh nad življenjem živali? Življenje živali pa je varovano celo z ustavo, čeprav mnogi predpisi tega nočejo priznati in protiustavno dovoljujejo ubijanje živali.

Kmetje zahtevajo takojšen izredni odstrel volkov, ki povzročajo škodo v občini Bloke, je tudi navedeno v članku. Zanimivo je, da odstrel volkov zaradi povzročene škode (to kmetje dobijo povrnjeno) zahtevajo predvsem tisti, ki s svojo dejavnostjo, to je živinorejo, povzročajo bistveno večjo škodo kot pa volkovi. Ni nikakršne primerjave med »škodo«, ki naj bi jo povzročili volkovi, in škodo zaradi živinoreje. Ta namreč zelo onesnažuje tla, vodo, zrak, praktično celotno naravo, povzroča pa tudi mnoge bolezni ljudi in živali. Ena izmed zadnjih raziskav (revija Science) razkriva, da sta mesna in mlečna industrija odgovorni za 60 odstotkov vseh škodljivih plinov. Neka druga raziskava (univerza v Oxfordu) pa pravi, da če bi opustili meso, bi se lahko učinek škodljivih plinov zmanjšal za kar 73 odstotkov. Če bi bili vsi ljudje vegani, bi se lahko globalna raba zemljišč za prehrano zmanjšala za 75 odstotkov, še menijo raziskovalci v Oxfordu.

Medvedom gre dobro, piše avtorica članka Maja Prijatelj Videmšek. Ali gre medvedom res dobro, če jih vsako leto množično pobijajo? Po mojem ne. Vsekakor pa ni šlo dobro tistim medvedom, ki so v hudem trpljenju umirali pod streli naravovarstvenikov, kot lovci imenujejo sami sebe. Naravo varujejo tako, da uničujejo njene dele, torej medvede! Absurdno.

Tekst je bil dne 11.6.2019 poslan v objavo Delu, ki pa ga ni objavilo.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*