Nedolžna kri iz parlamenta

Državni zbor je sprejel zakon o interventnem odstrelu medvedov in volkov. Zakon je bil sprejet z namenom zagotavljanja ugodnega stanja vrste, varovanja življenja in zdravja ljudi, preprečitve resne škode na premoženju in ustrezne ravni sobivanja s človekom. Tako vsaj piše v prvem členu zakona.

Namen zakona je torej tudi z odstrelom medvedov in volkov zagotoviti ugodno stanje obeh vrst. Ali ni absurdno, da s pomorom dela vrste, torej z delnim uničenjem te vrste, zagotavljaš ugodno stanje te vrste? Ali je to sploh mogoče? Verjamem, ker je absurdno!? Če uničevanje dela celote še ne prinese dokončnega uničenja celote, pa prinese vsaj večji kaos. Ko vlada ta, je mnogo »odrešenikov«. Deli in vladaj! Med odrešeniki so tudi lovci, politiki in razni strokovnjaki. Mogoče pa je to namen zakona? Nadaljnji namen zakona je varovanje življenja in zdravja ljudi. Zanimivo. Kako pa parlament ve, da bodo medvedi in volkovi ogrozili življenje in zdravje ljudi? Ali je parlament jasnoviden? Ali lahko parlament pove ljudstvu, kaj je za naslednjim vogalom? Dvomim. »Ve« pa, da bodo medvedi in volkovi ogrožali ljudi, ne ve pa, kaj je za naslednjim vogalom. Absurdna logika. Z odstrelom naj bi preprečili tudi resno škodo na premoženju, je tudi namen zakona. Ali nimajo oškodovanci pravice do povračila škode, ki jo povzročijo medvedi in volkovi? Torej ti škode v bistvu sploh nimajo. Zakaj potem pomor nedolžnih živali? In zadnji namen zakona je, tako vsaj piše, ustrezna raven sobivanja s človekom. Pomor nedolžnih živali naj bi pripomogel k sobivanju živali in ljudi. Ali se parlament šali? Kdaj pa je ubijanje živali pripomoglo k sožitju v družbi? Niti teoretično ne more.

Zakon je podprla tudi stranka Nova Slovenija – krščanski demokrati. Čeprav je bil Kristus za živali in je rekel, da kdor prime za meč, bo z njim pokončan in čeprav so živali od Boga ustvarjena bitja, N.Si podpira poboj medvedov in volkov. Podpira kršenje Božje zapovedi Ne ubijaj!, čeprav se ima za krščansko. Ali je pobijanje živih bitij del krščanstva? Ne, je pa del katolištva. Tudi cerkev je tiho ob pobijanju od Boga ustvarjenih bitij, ki so, tudi po nauku same cerkve, od Boga ustvarjena bitja. Cerkev dopušča uničevanje Božjega stvarstva! Ali ni to zelo čudno? Ali ni čudno tudi to, da se predsednik vlade hodi klanjat papežu? Ali mu je on »požegnal« pomor medvedov in volkov?

Parlament je z odstrelom pokazal pravo lice Slovenije. Njena civiliziranost in kultura se kažeta skozi potoke krvi nedolžnih živali. Država skrbi za svojo ustavno dolžnost ohranjanja naravnega bogastva, kamor spadajo tudi medvedi in volkovi tako, da jih uničuje. To je pač tako opevana pravna država. Država, kjer ne vlada ustava, temveč nasilni lobiji.

Država je odredila tudi umor medvedke z dvema mladičema, ki je poškodovala starejšo žensko. Tudi to je civilizirana in kulturna Slovenija. Hoče pobiti celo medvedje družine, torej tudi otroke. Ali ni to nič drugega kot maščevanje, torej odraz sovraštva?

Objava: Ona, 16.7.2019.


Odmev:

Nedolžna kri iz parlamenta, replika

Replika na prispevek članek gospoda Vlada Begana v Oni, št. 27 z dne 16. 7. 2019. Avtor članka se močno huduje na sprejem zakona o interventnem odstrelu medvedov in volkov. Zanj je ta zakon »absurden«, kajti »s pomorom dela te vrste ne zagotavljaš ugodnega stanja vrste«, niti »ne zagotavljaš zdravja ljudi… povzročene škode pa sploh ni, ker imajo oškodovanci pravico do povračila povzročene škode«, itd. Ne bi vsega članka citiral, kajti je zelo vroč in eruptiven. Le nekaj pripomb bi dal, na zmotne navedbe članka.

1. Na gozdarski fakulteti, pri predmetu lovstvo, je bilo povedano, da je številčnost populacije izrednega pomena za zdravje divjadi. Tako je bilo navedeno, da bi gamsje garje skoraj uničile vso gamsjo populacijo v Alpah, ker so se gamsi preveč namnožili in se je bolezen zato bliskovito prenašala na vso vrsto. Zaradi zdravja te vrste divjadi je bil odstrel nujen in utemeljen. (Tudi srednjeveška kuga je največ redčila prebivalstvo prenaseljenih mest, op.)

2. Glede zdravja ljudi (in divjadi). Več divjadi je v gozdu, več klopov se namnoži. Mnogi klopi pa prenašajo hude bolezni. V naravi prevladuje naslednje pravilo: več populacije, več bolezni in več bolezni, manj populacije. Sledi: če hočemo zdravo populacijo, mora ta biti nadzorovana.

3. Glede škode. Stvar je večplastna. Kaj razmesarjene ovce niso živali, ki so nam pri srcu, kakor nam je pri srcu divjad? Tudi del povrnjene škode ne nadomesti smisel gospodarjenja niti preživetja.

Še enkrat: v naravi vse teži k ravnovesju. Neživa narava (primer uravnavanje gora in dolin) in živa narava (primer ptice, ki se hranijo s škodljivci). Pravilo: več škodljivcev, več ptic, manj škodljivcev, manj ptic. Če stvari mi ne uravnavamo, jih narava uravnava s hujšimi posledicami.

Toliko za trezno razmišljanje!

Vinko Korošak, gozdarski inšpektor v pokoju, Šempeter pri Gorici

Objava: Ona, 30.7.2019.


Moj odziv na repliko Vinka Korošaka:

Nedolžna kri iz parlamenta, odziv na repliko

G. Vinko Korošak (Ona, 30.7.2019) se je odzval na moj tekst Nedolžna kri iz parlamenta (Ona, 16.7.2019), v katerem sem komentiral interventni odstrel medvedov in volkov. V svojem prispevku je navedel tri pripombe na moje, tako pravi, zmotne navedbe.
Med drugim pravi, da v naravi vse teži k ravnovesju. Temu je pritrditi. Toda to ravnovesje ustvari narava in ne človek. Zato se tudi imenuje naravno ravnovesje in ne npr. človekovo ravnovesje v naravi. Samo narava ve, koliko živali, rastlin, mineralov in drugih življenjskih oblik lahko mirno in neškodljivo za vse biva na nekem prostoru. Tega nepoln in velikokrat hudoben človek ne more vedeti. Ki pa kljub temu posega v naravo in trdi, da ustvarja naravno ravnovesje. Toda to ni ravnovesje, temveč neravnovesje. Posledica tega je, da je določenih živali »preveč«, določenih »premalo«, da so živali bolne, da prenašajo bolezni … Bolezni seveda niso »kaprica« živali, temveč posledica človekovega zastrupljanja narave. Zato so bili gamsi bolni, zato klopi prenašajo hude bolezni in podobno. In zato umirajo tudi ljudje, ne samo živali. Posledica naravnega neravnovesja oz. »človekovega naravnega ravnovesja« je tudi, da prostoživeče živali napadajo domače živali. Odgovornost za razmesarjene ovce torej nosi človek in ne »napadalne« živali. Če ne bi bilo lova, bi zveri imele svojo naravno hrano, to je mrhovino, in ne bi napadale domače živali, saj bi živali umirale naravne smrti. In volkov in drugih zveri bi bilo mogoče celo premalo, da bi počistile naravo – to ja namreč njihova naloga. Čudno je, da skrbniki domačih živali, npr. ovac, ne zaščitijo svojih živali pred zvermi, če jim je res toliko do njih. Koliko je mnogim izmed njih do njih, pa kaže dejstvo, da jih mirne duše pošljejo v klavnice, kjer so ubite. In tako na račun smrti nedolžnih živali zaslužijo. Za večino lastnikov domačih živali je tako važen samo dobiček od njih, živali kot takšne pa jih ne zanimajo.

Objava: Ona, 13.8.2019.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*