Kazenska ovadba zoper neznanega storilca zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 343. členu KZ (medvedji mladiči)

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Zunanji oddelek na Vrhniki
Cankarjev trg 8
1360 Vrhnika

30.8.2008

Kazenska ovadba zoper neznanega storilca zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 343. členu KZ

Priporočeno!
Pooblastilo!

 

Ne dvomimo, da vam je znan primer dveh medvedjih mladičev, ki sta umrla v svojem brlogu v bližini vasi Cajnarje v občini Cerknica, ko ju je morala zapustiti njuna medvedja mama, da bi se izognila grozeči smrti s strani lovcev. Gre za v slovenski javnosti znan dogodek z dne 11.3.2007, ko je medvedka branila svoja mladiča pred vsiljivci in pri tem poškodovala domačina Petra Zalarja.
Ker je podan sum, da je prišlo pri tem dogodku do storitve kaznivega dejanja nezakonitega lova iz 343. člena Kazenskega zakonika, podajamo zoper neznano osebo kazensko ovadbo in predlagamo, da naslovni organ to ovadbo sprejme, razišče dejansko stanje in nato zahteva preiskavo na sodišču ali pa vloži neposredno obtožnico na pristojno sodišče zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja po 343. členu Kazenskega zakonika.

Obrazložitev:

1. V bližini vasi Ponikve oz. Cajnarje v občini Cerknica so Ivan Zalar, Peter Zalar in Jana, priimek ni znan (Slovenske novice, 13.3.2007), verjetno je bilo to dne 11.3.2007, hodili po gozdu in pri tem prišli v bližino medvedjega brloga, kjer je medvedka imela dva mladiča, ki naj bi bila stara od šest do sedem tednov (Slovenske novice, 13.3.2007). Ker je medvedka menila, da sta njena mladiča ogrožena s strani omenjenih občanov, ju je branila tako, da je z napadom na enega izmed njih, in sicer Petra Zalarja, želela pregnati vsiljivce. Pri tem je bil Peter Zalar poškodovan, medvedka pa je sama odšla s kraja dogodka. Mladiča sta ostala v brlogu. Na kraj dogodka so kmalu prišli lovci oz. skupina za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh (intervencijska skupina), ki jo je ustanovilo Ministrstvo za okolje in prostor, v konkretnem primeru pa jo je vodil njen član Anton Marinčič, sicer vodja področne skupine za področje Notranjske in Obalno-kraške regije. Ti so zavarovali kraj dogodka in čakali medvedko, da se vrne k svojima mladičema, pri čemer so jo imeli namen ubiti. Kot je pisalo v Slovenskih novicah (13.3.2007) je medvedka prišla v bližino brloga, nanjo so streljali, vendar je zbežala.

2. Društvo je v tej zadevi že dalo kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, vendar je bila ta podana v smislu kaznivega dejanja mučenja živali po takratnem 342. členu KZ. Zadeva je prišla na sodišče, vendar je bil obdolženec na prvi stopnji oproščen obtožbe mučenja živali.

3. Pri ponovnem pregledu zadeve pa smo ugotovili, da je podan tudi sum storitve kaznivega dejanja po 343. členu Kazenskega zakonika, to je kaznivega dejanja, ki nosi naslov Nezakonit lov.

4. Iz upravnega spisa št. 35601 – 33/2007 Agencije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana v zadevi izdaje dovoljenja za izjemen odvzem medvedov je razvidno je namreč razvidno, da je bil eden izmed obeh mladičev s strani intervencijske skupine pokončan oz. usmrčen še preden je bilo izdano ustrezno dovoljenje za odvzem medvedje družine iz narave, ki je predpogoj za usmrtitev pripadnikov ogrožene živalske vrste. To pa pomeni, da je interervencijska skupina posegla v zavarovano živalsko vrsto ne da bi imela za takšen poseg ustrezno upravno dovoljenje v skladu z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, kar pomeni, da je podan sum storitev kaznivega dejanja nezakonitega lova po členu 343 takrat veljavnega Kazenskega zakonika. To dejanje je mogoče smatrati kot lov, saj v trenutku usmrtitve enega mladiča, ki ga je pokončal lovski pes, ki ga je imela intervencijska skupina s sabo, ni obstajalo dovoljenje za poseg v smislu že omenjene uredbe. Ustno dovoljenje za poseg je bilo izdano kasneje, mogoče pa tudi je, da to dovoljenje sploh ni bilo izdano, saj izdaja tega dovojenja ni zabeležena v upravnem spisu, kot bi to morala.

5. Predlagamo, da zadevo raziščete in nas obvestite o svojih izsledkih, seveda pa sprovede ustrezen kazenski oz. predkazenski postopek.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post