Davkoplačevalci kot žrtve cerkve in države

Bogastvo Rimskokatoliške cerkve (RKC)

Skupno premoženje RKC je nepredstavljivo veliko, po celem svetu je verjetno večje od 1.000 milijard evrov, mogoče se bliža celo številki 2.000 milijard evrov. Veča se iz dneva v dan. In v to vrednost niti niso vštete umetnine, ki krasijo mnoge cerkvene nepremičnine. Vrhovni upravitelj in oskrbnik tega, neizmerno velikega premoženja, je papež. Ena oseba torej upravlja z vrednostjo oz. bogastvom, o katerem lahko večina držav samo sanja.

Kako je RKC prišla do tega bogastva?

Iz raznih virov je znano, da se je cerkev ukvarjala s trgovino z ljudmi in imela sužnje, tlačani so morali plačevati tudi cerkvi, cerkev je prodajala titule, funkcije, blagoslovljena pisma, …, uvedla je tudi trgovino z odpustki. Menihi in drugi cerkveni ljudje so ponarejali listine, da so prišli do zemljiške posesti. Bili so tudi papeži in škofje, ki so obogateli od prostitucije, imeli so celo lastne bordele. Eden najbolj sramotnih načinov Vatikana, kako nagrabiti denar, je bilo roparsko morjenje drugovercev. Glavni faktor pri širjenju cerkvene zemljiške posesti od antike, zlasti pa v srednjem veku, je bila dediščina. Cerkveni oče Salvian je že v 5. stoletju pridigal: »Kdor premoženje zapusti svojim otrokom namesto cerkvi, ravna proti božji volji in proti svoji koristi. Medtem ko na zemlji skrbi za svoje otroke, sebe ogoljufa za nebesa.« Danes RKC, čeprav je neizmerno bogata, mnogo sredstev dobi še iz državnih proračunov (npr. v Nemčiji vsako leto okoli 14 milijard evrov – slovenski državni proračun je okoli 8 milijard evrov).

V kakšne namene RKC uporablja svoje bogastvo?

Vsak katolik je dolžan širiti in braniti katoliško vero vedno in povsod. Tako RKC uporablja neizmerno bogastvo za obrambo in širjenje svojega nauka. Kakšen pa je ta nauk? RKC že v temelju ne priznava slovenskega pravnega reda, in seveda tudi drugih ne, saj uči, da verniki niso dolžni slediti predpisom državnih oblasti, kadar ti nasprotujejo tudi naukom evangelija (Katekizem katoliške cerkve, št. 2242). Po predpisih stare zaveze, ki jih mora vsak katolik vestno izpolnjevati, je potrebno pobiti homoseksualce, prešuštnike, trmoglave sinove, čarovnice, tiste, ki ne poslušujo duhovnikov in podobno. Katoliški nauk je v tem pogledu globoko v nasprotju s slovensko ustavo, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo, in seveda mnogimi drugimi ustavam, ki imajo podobne določbe. RKC podpira pravične vojne, ki so v nasprotju z že omenjeno ustavno določbo, pa tudi njeno lastno zapovedjo Ne ubijaj, podpira tudi nepravični sistem razdelitve materialnih dobrih, skratka delitev na bogate in revne. Če bi vso cerkveno bogastvo razdelili revnim tega sveta, ali bi še bilo revežev? Ni čudno, da je na svetu toliko revnih ljudi, če je tolikšno bogastvo skoncentrirano v rokah enega samega človeka oz. ene organizacije. RKC podpira tudi masovno živinorejo, za katero je znano, da je eden največjih virov toplogrednih plinov in onesnaževalcev okolja. Podpira tudi uživanje mesa, za katerega je znanstveno dokazano, da je rizični faktor za mnoga obolenja – podpira torej tudi trpljenje ljudi in seveda neizmerno trpljenje za hrano žrtvovanih živali. V 6. stoletju je RKC celo preklela vegetarijance. RKC očitno uporablja svoje veliko bogastvo, pridobljeno v mnogih primerih na krvav način, za širjenje nauka, ki je delno v nasprotju z raznimi ustavami, ne samo slovensko, in demokracijo, saj nenazadnje celo trdi, da pravice prihajajo od boga.

Objava: Razmisli, februar 2007.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post