Bog ni moped

V prilogi Večera V soboto (14.8.2020) je bil objavljen intervju s Tadejem Linasijem, župnikom iz Šmarja pri Jelšah.

V njem je T. Linasi dejal: »… po birmi pa je, kot da so se ljudje nenadoma pogreznili v zemljo. V cerkev jih več ni. To je tako, kot da bi delal izpit za avto, ga naredil in rekel: ‘Izpit imam in več ne bom vozil.’ Vprašam se, kako nekdo, ki je dal skozi vse zakramente, ne čuti, kako pomembno je občestvo, kako je sam del župnijskega občestva.« Odgovor na vprašanje je zelo preprost. Cerkev ni bila njihova svobodna izbira, temveč so v cerkev morali zaradi staršev. Boga si niso sami izbrali, tega so jim določili starši pod grožnjo cerkvenega večnega pekla. Ko imajo priložnost, zato mnogi zapustijo tisto, kar jim je bilo vsiljeno – to namreč ni del njih. Zato je tudi primerjava z vozniškim izpitom čudna, saj se človek svobodno odloči za vozniški izpit, za katoliško cerkev pa se velika večina ni svobodno odločila, saj so bili krščeni kot dojenčki in kot taki postali del organizacije, ki si je niso sami izbrali.

Nadalje je T. Linasi dejal, da »prav iz judovske-krščanske tradicije izvirajo človekove pravice«. Če je s krščanstvom mislil katolištvo, je to vprašljivo. Katoliška cerkev vsaj svojim vernikom ne priznava pravic, kajti v njenem katekizmu piše: »Ko je krščenec postal ud Cerkve, ne pripada več sam sebi … Od tedaj naprej je poklican k temu, da se podreja drugim, da jim služi v občestvu Cerkve, da je cerkvenim predstojnikom poslušen ter jih uboga in da jih upošteva s spoštovanjem in ljubeznijo.« Katolik je torej podrejen cerkvenim predstojnikom in v principu nima pravic, ki jih država priznava svojim državljanom, razen če mu jih zaradi koristi cerkve, in ne njega samega, prizna njegov cerkveni šef. Sicer pa katoliška cerkev ne priznava pravice do življenja, volilne pravice, svobode vesti, je proti demokraciji …

Pravice in svobodo človeka, kar ne priznava katoliška cerkev, pa seveda priznava krščanstvo. Kristjani so tisti, ki v besedah in dejanjih sledijo Jezusu, Kristusu, katoliki pa so tisti, ki so del cerkve in podrejeni papežu. Katolik ni kristjan, kajti kristjani npr. ne ubijajo ljudi in živali, kar delajo katoliki. Jezus je namreč bil pacifist in proti ubijanju živali, kar vse pa za papeža ne velja. Kristjani so proti krstu dojenčkov, saj je tudi Jezus bil proti, katoliška cerkev pa deluje proti Jezusovi volji in krsti dojenčke, ki praktično sploh še ne vedo, kje ali kdo so. Še mnogo je dejstev, ki kažejo na to, da katolik ni kristjan.

Na vprašanje novinarke G. Lorenci »V šmarskem domu upokojencev je bilo 38 mrtvih zaradi covida-19. Daleč največ v vsej Sloveniji. Ste kaj zamerili šmarskemu sv. Roku, zavetniku pred nalezljivimi boleznimi?« je župnik Linasi dejal: »V duhu sem mu rekel: ‘Enkrat si se že izkazal, daj …’ … ko nimaš vpliva, prepustiš onemu zgoraj, naj uredi.« Ali je sv. Rok umrlim v domu pomagal? Če ne, zakaj ne? Ali župnik in verniki niso molili k njemu, ali so molili premalo, ali sv. Rok ni posredoval pri cerkvenem bogu, da bi ustavil »morijo« v domu upokojencev, ki, zanimivo, leži samo nekaj sto metrov proč od cerkve sv. Roka, ali pa cerkveni bog njegove prošnje ni uslišal in je pustil, da katoliki v domu umirajo. Ali je sv. Rok res zaščitnik in priprošnjik zoper kužne bolezni, kot ga to prikazuje cerkev, če katoliki umirajo zaradi teh bolezni?

Objava: Večer, 9.9.2020

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*