Bo meso potopilo New York

Človeštvo vse bolj čuti posledice podnebnih sprememb. Poplave, suše, vročinski udari, viharji … se vrstijo, veliko dokumentov pa napoveduje še hujše posledice podnebnih sprememb, kakršne so zdaj. Eden izmed takšnih je tudi SIRR – posebna pobuda za obnovo in odpornost, ki jo je pripravilo nekaj strokovnjakov kot odziv na posledice pustošenja orkana Sandy, ki je oktobra 2012 v New Yorku povzročil za 20 milijard dolarjev gmotne škode. Omenjeno mesto, sicer prestolnico finančnega in še kakšnega sveta, naj bi v prihodnjih letih ogrožali vročinski udari, siloviti nalivi dežja in hude poplave. Poleg tega neka raziskava ugotavlja, da se bo gladina Atlantika ob severovzhodnem delu Združenih držav Amerike do konca tega stoletja zaradi podnebnih sprememb zvišala za 130 centimetrov. To območje je eno najgosteje poseljenih v Združenih državah Amerike, tam so namreč mesta, kot New York, Boston …

Za zelo hitre podnebne spremembe naj bi bil kriv človek. Izpusti toplogrednih plinov se večajo, na Arktiki je ogljikov dioksid leta 2012 dosegel svetovni rekord. Viri toplogrednih plinov so različni, med naj večje pa vsekakor sodi živinoreja. Kmetijstvo, predvsem množična živinoreja – samo v klavnicah ZDA umorijo kakšnih 100.000 krav in še nešteto drugih živali na dan — ima zelo velik delež v skupni bilanci izpustov. Podatki o tem, kolikšen je delež živinoreje v omenjeni bilanci, so različni – od 18 odstotkov po mnenju OZN (FAO 2006) do več kot 51 odstotkov po mnenju dveh okoljevarstvenih znanstvenikov iz Svetovne banke (2009). Živinoreja ima mnogo večji ogljični odtis kakor celoten svetovni promet, zato bi ji morali nameniti precej več pozornosti kakor prometu in drugim področjem, ki imajo manj izpustov. Ker je množična živinoreja največji vzrok za hitre podnebne spremembe, bi bilo treba storiti vse, da se to čim prej opusti, saj ne uničuje samo podnebje, temveč tudi okolje in zdravje ljudi. Znano je namreč, da so živila živalskega izvora škodljiva in tvegana za zdravje in zato vzrok za celo vrsto civilizacijskih bolezni, ki čedalje huje bremenijo proračune vseh držav.

»Če bi vsi ljudje postali vegetarijanci, bi lahko nadzorovali globalno segrevanje,« je že pred leti zapisal britanski fizik Alan Calverd v Physic World. Tudi ta izjava kaže, kolikšno vlogo ima živinoreja pri podnebnih spremembah. Čeprav je njena škodljivost očitna in že dolgo znana, pa država ne naredi skoraj nič, da bi ta vir zla odpravila. Namesto da bi se človeštvo preusmerilo na rastlinsko prehrano, se v svetu celo načrtuje podvojitev prireje mesa. Načrtuje se torej še več suš, poplav, orkanskih vetrov …, seveda pa tudi še večje trpljenje živali in še več umorov nedolžnih bitij. Ko da bi na zemlji vladal sam satan, politiki in njim podobni pa bi bili njegovi pomočniki!

Orkan Sandy je New York za nekaj časa iz bleščečega velemesta spremenil v nočno moro milijonov ljudi. Ali bi se to zgodilo, če bi bili ljudje vegani? Ali bi (bo) se New York »potopil« – tako kot napovedujejo znanstveniki, če bi se ljudje pravočasno spreobrnili v vegane? Od življenja živali je torej odvisno tudi življenje ljudi. Če bi človek dopustil, da bi živali živele življenje, kakršno jim je namenila narava, je zelo verjetno, da se New York, kot simbol tega sveta, sploh ne bi potopil. Kar seješ, to žanješ! Kaj bo povzročilo potopitev New Yorka? Meso, mleko … Povzročil ga bo torej človek, in ne podnebne spremembe same po sebi.

Objava: Aura, 288/2013.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post