Evropski podnebno-energetski paket: rešitev ali zabloda

Evropska komisija je januarja 2008 objavila t.i. podnebno-energetski paket. Gre za paket zakonodajnih predlogov, s katerimi naj bi EU dosegla svoje srednjeročne podnebno-energetske cilje (20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oz. 30-odstotno, če si primerljive cilje zadajo tudi druge razvite države: 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi do leta 2020 ter minimalni 10-odstotni delež biogori v transportu do leta 2020). Na ta način naj bi se globalno naraščanje temperature omejilo na 2 stopinji Celzija.

Evropa naj bi v dobrem desetletju zmanjšala izpuste toplogrednih plinov in povečala delež obnovljivih virov energije. Načrt evropske komisije je videti lep. Vendar pa se postavi vprašanje, ali videz ne vara. Ali bosta 20-odstotno znižanje emisij toplogrednih plinov in enak delež povečanja obnovljivih virov energije imela kakšen pomemben prispevek v boju proti klimatskim spremembam?

Nesporno je, da se podnebje spreminja. Nesporno pa je tudi, da se podnebne spremembe odvijajo mnogo hitreje, kot so znanstveniki sprva domnevali. Tako sedaj znanstveniki napovedujejo, da se lahko led oz. velik del ledu na Antarktiki stopi že v petih do sedmih letih. Po nekaterih ocenah bi se gladina oceanov, če bi se stalil celoten led na Antarktiki, povišala za približno 60 metrov. Pospešeno se tali tudi led na Grenlandiji in če se ta stali, se lahko gladina oceanov zviša za 7 metrov. Kaj vse to pomeni recimo za slovensko obalo in za Slovenijo, si ni težko predstavljati. Zato ni odveč prisluhniti besedam generalnega sekretarja ZN Ban Ki Moona, ki je dejal, da so lahko posledice podnebnih sprememb strahovitejše od znanstvene fantastike. Še posebej, če se bo tudi v sedanjem času uresničilo to, kar seje zgodilo v preteklosti: po paleo-klimatskih podatkih se je namreč za vsako stopinjo naraščanja globalne temperature morje dvignilo za 10 do 60 metrov.

EU želi s podnebno-energetskim svežnjem omejiti naraščanje temperature na 2°C. Marsikomu se to zdi sprejemljivo. Misli si, malo topleje bo, vendar bo šlo. Ne zaveda pa se, da lahko takšen dvig temperature v globalnem smislu pomeni, da bi dve milijardi ljudi živelo v pomanjkanju vode, od 20 do 30 odstotkom živalskih in rastlinskih vrst pa bi grozilo izumrtje. Seveda so to dokaj optimistične napovedi, saj se podnebne spremembe dogajajo bistveno hitreje, kot se je predvidevalo. S kakšno hitrostjo se bodo te spremembe odvijale npr. leta 2015, pa si verjetno sploh ni mogoče zamisliti. Kakšen bo dvig gladine morja pri 2°C več, se tudi ne ve.

Po mnenju mnogih so podnebne spremembe največji varnostni izziv od časov hladne vojne dalje in hujša grožnja kot terorizem. Zato je boj proti podnebnim spremembam izjemno pomemben. V tej luči gledano je podnebno-energetski paket EU lahko zmota, ker so njegovi cilji bistveno prenizki. EU dobro pozna vsa dejstva glede globalnega segrevanja. Zato je zelo čudno, da si je postavila tako nizke cilje. Še bolj čudno je, da težišče boja proti podnebnim spremembam ni usmerjeno v odpravo živinoreje, ki je globalno gledano s svojimi neposrednimi in posrednimi povezavami največji uničevalec podnebja in okolja. Njen delež v emisijah toplogrednih plinov je bistveno večji, kot pa ga prispeva celoten svetovni promet. In evropska politika je že začela omejevati promet in to celo tistega, ki je najmanj kritičen, namreč promet z osebnimi vozili. Živinoreja pa ostaja bolj ali manj nedotaknjena. Emisije iz te dejavnosti celo niso vključene v trgovanje z izpusti toplogrednih plinov, kar budnemu očesu pove marsikaj. Pri proizvodnji 1 kg govejega mesa se ustvari toliko toplogrednih plinov, kot jih ustvari osebni avtomobil pri vožnji na razdalji približno 250 km. Očitno pa evropski komisiji tudi ni kaj dosti mar za zdravje Evropejcev, saj je celo znanstveno dokazano, da je meso škodljivo in je rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni.

Poleg odprave živinoreje je v boju proti klimatskim spremembam zelo pomemben ukrep tudi uvedba sončne energije kot glavnega energetskega vira. Evropski paket tej energiji ne posveča kakšne posebne pozornosti. Kar je zastrašujoče, saj je sončna energija okolju neškodljiva in jo je v naravi v dovoljšni količini, ki bi človeštvu omogočila neizmerno energetsko rast. In tudi njena cena je v principu izjemno nizka. Če bi se v razvoj te energije vlagala takšna sredstva, kot se vlagajo v iskanje in izkoriščanje najdišč fosilnih goriv ali za oboroževanje, bi bila ta energija že zdavnaj glavni energetski vir družbe. In kako bi se vozili, se bo kdo vprašal. Zelo enostavno. Z vozili na sončni pogon. Ni še dolgo tega, ko je v Avstraliji potekalo tekmovanje vozil na sončni pogon. Približno 3000 km dolgo progo je zmagovalec prevozil s povprečno hitrostjo 90 km/h. Samo del evropskega vojaškega denarja ali pa majhen del ameriškega vojaškega proračuna bi ta vozila zelo hitro spravil v vsakdanjo rabo. In uničujočo nafto v muzej, tanke pa talilnice. Pa še nekaj je zelo pomembno: prva sončna celica je bila narejena že leta 1883. Kaj je oblast delala v tem pogledu do sedaj?

Ali sij e mogoče zamisliti sliko prihodnosti: vegan vozi vozilo na sončni pogon? Ali bi ne bilo to super? Seveda vegetarijanstvo oz. veganstvo in sončna energija, ki sta v bistvu siamska dvojčka, evropski politiki ne dišita. Ne bi bilo več izjemnih dobičkov, ki so danes posledica uničevanja narave. In s tem visokih davkov, ki vladajoči ideologiji, ki temelji na uničevanju ljudi, živali in narave, omogoča, da ostaja na oblasti. Dolgoročno bi tako izginili energetski in drugi giganti, ki sedaj kujejo neizmerne dobičke z ropanjem narave in prihodnjih generacij. In pred očmi pasivne pravne države celo zastrupljajo ljudi, ki vedno bolj postajajo skladišče strupov in z raznimi civilizacijskimi boleznimi prežeta in pravno zasužnjena bitja. Da ne omenjam živali, ki v očeh vladajoče ideologije pomenijo samo vir dobička in nič drugega. In zaradi tega tečejo potoki krvi nedolžnih bitij. Ali si kdo želi, da bi se njegova kri pretakala po klavnicah ali v gozdovih?

Lahko se zgodi, da se bo kmalu pokazalo, daje evropski podnebno-energetski paket huda zabloda, ki bo imela za ljudi, živali oz. celotno družbo negativne posledice.

Objava: Osvoboditev živali, marec 2008.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post