Živali, cerkev, božično klanje in klimatske spremembe

Vsako leto se ljudje, predvsem kristjani, v času božiča spominjajo rojstva Jezusa iz Nazareta. Mnogi se za božič zberejo v svojih družinah in se veselijo Jezusovega rojstva. Miza in božično drevo se šibita pod darili in dobrotami, za božično kosilo je pri mnogih tudi meso. Nekateri si zaželijo vesele in srečne božične praznike. Ali je božič vesel in srečen tudi za živali? Žal ne.

Za milijone in milijone živali je božič podobno kot velika noč čas neizmernega trpljenja, saj takrat pomnoženo, predvsem cerkveni kristjani, koljejo nedolžna živa bitja, ki jih potem zaužijejo kot hrano. Koljejo jih, čeprav poznajo božjo zapoved Ne ubijaj. Ta je popolnoma jasna. Piše namreč Ne ubijaj in ne npr. Ne ubijaj ljudi, kar jasno pomeni, da se ta zapoved nanaša tudi na živali. Praznovanje enih prinaša trpljenje in smrt drugim.

Ne glede na jasnost omenjene zapovedi pa npr. katoliška cerkev (KC) v svojem katekizmu izrecno dovoljuje in podpira morjenje živali za prehrano. Prav tako dovoljuje lov in poskuse na živalih, kar pomeni neizmerno trpljenje živali. Cerkev živali, za katere sama trdi, da jih je ustvaril Bog, žrtvuje na oltarju užitka in napeljuje svoje člane in druge k uničevanju božjih stvaritev. KC celo meni, da je človekova dolžnost, da uživa meso. To izhaja npr. iz dejstva, daje že v 6. stoletju našega štetja izobčila vegetarijance in jih s tem poslala v pekel, kjer bodo, seveda po nauku KC, trpeli večne muke. Absurdno je, da bodo večno trpeli tisti, ki s svojim vegetarijanstvom rešujejo živalim življenja in jih v glavnem obvarujejo trpljenja. Večno bodo trpeli tisti, ki se v tem pogledu etično obnašajo do živali, tisti pa, ki jih mučijo in ubijajo, pa bodo nagrajeni z nebesi. Na srečo je to samo nauk KC. Realnost pa je, vsaj po mojem, drugačna. Kar seješ, to žanješ. Ne glede na to pa so sedaj v Sloveniji vsi tisti, teh pa je mogoče več kot 100.000, ki so vegetarijanci, izobčeni in bodo po smrti – vsaj tako katoliška cerkev – končali v večnih mukah. Nerazumljivo je, da ob teh cerkvenih grožnjah država molči, kajti gre za grob poseg v osebnostne pravice ljudi.

Cerkev torej podpira in dovoljuje živinorejo. To dela že ves čas svojega obstoja. Postavi se vprašanje, kakšne so posledice te podpore. Vemo, da je živinoreja eden naj večjih onesnaževalcev okolja. KC torej podpira onesnaževanje okolja. Vemo tudi, da živinoreja sprošča velike količine toplogrednih plinov, celo več kot ves svetovni promet, in da toplogredni plini povzročajo efekt tople grede. KC torej podpira efekt tople grede. Ta pa ima zaradi segrevanja atmosfere že sedaj izjemno negativne posledice v družbi, saj je vedno več poplav, viharjev, suš in drugih negativnih pojavov. KC torej podpira vse te negativne pojave. Že sedaj so posledice emisij toplogrednih plinov za mnoge katastrofalne, po ocenah znanstvenikov pa bodo v bližnji prihodnosti še bistveno hujše. In vse to tudi zaradi podpore katoliške cerkve živinoreji, ki je v bistvu največji onesnaževalec okolja in uničevalec klime.

Seveda s tem negativnih posledic cerkvene podpore živinoreji še ni konec. Znano je, da je meso rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni in da lahko dobi človek vse, kar potrebuje za svoje življenje, iz rastlinske hrane. Te bolezni so v napredovanju, vedno več ljudi zaradi tega trpi in umira. Cerkvena podpora živinoreji oz. mesu pomeni tudi podporo boleznim, ki vedno bolj pestijo ljudi. Katoliška cerkev torej podpira trpljenje in umiranje tistih, ki so zboleli zaradi uživanja mesa. Namesto da bi jih obvarovala trpljenja in povedala resnico o mesu, s svojo podporo živinoreji in izobčenjem vegetarijancev pripomore, da ljudje trpijo in umirajo. Ker je pri nas največ katolikov, trpi in zaradi tega umre seveda največ članov katoliške cerkve.

Živinoreja je glavni vzrok za lakoto v tretjem svetu, saj se hrana prodaja kot krmilo za živino namesto za ljudi. Živina bogatih žre hrano revnih. Vse to KC podpira. Torej podpira tudi lakoto in siromaštvo ljudi v nerazvitem svetu. Vsak dan zaradi lakote umre več 10.000 otrok. In tega ne bi bilo, če ne bi bilo živinoreje. In tega tudi ne bi bilo, če bi cerkev živela zapoved Ne ubijaj in jo uporabila tudi v odnosu do živali.

Seveda pa ljudje niso glavne žrtve cerkvene podpore živinoreji. To so vsekakor živali. Letno zakoljejo za prehrano ljudi 45 milijard živali, od tega kakšnih 30 milijonov v Sloveniji. V vsej cerkveni zgodovini je bilo za prehrano ljudi pomoljenih več tisoč milijard živali. Zaradi cerkvene podpore so tekli in tečejo potoki krvi nedolžnih živih bitij, zaradi cerkvene podpore živinoreji trpi nepredstavljive muke milijarde in milijarde živali. Cerkev nosi glavno krivdo za neverjetni pomor živali, ki se danes odvija v nepredstavljivem obsegu. In posledično seveda tudi za klimatske spremembe.

Mogoče se bo kdo vprašal, kako lahko cerkev nosi glavno krivdo za neizmerno trpljenje in pomor živali. Odgovor je preprost. Stoletja in celo tisočletja je bila cerkev glavna družbena sila, ki je s svojim naukom in dejanji usmerjala družbeni razvoj. Cerkveni nauk že od vsega začetka dovoljuje uživanje mesa. Če bi cerkev ves čas učila, da Božja zapoved Ne ubijaj velja tudi v odnosu do živali, je velika verjetnost, da ubijanja živali prej in sedaj ne bi bilo. Ne bi bilo živinoreje, ne bi bilo lova in drugih oblik ubijanja in zlorabe živali. Razvoj družbe bi šel po drugi poti, ljudje bi bili vegani. To bi bile tudi živali. In velika verjetnost je, da ne bi bilo današnjih klimatskih sprememb. Ne bi bilo efekta tople grede, ne bi bilo hudih poplav, suš, viharjev in podobnega. Ne bi bilo pomanjkanja vode, lakote, ne bi bilo klimatskih sprememb. Cerkev zaradi tisočletne podpore živinoreji, ta pa je glavni krivec za klimatske spremembe, nosi tudi, zaradi svoje odločujoče družbene vloge, glavno krivdo za klimatski zlom, ki bo po mnenju mnogih očitno sledil.

Objava: Osvoboditev živali, november 2007.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post