Pobuda za reorganizacijo verskega program na RTV Slovenija in zamenjavo urednikov verskega programa na RTV Slovenija

RTV Slovenija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

23.3.2015

Zadeva: pobuda za reorganizacijo verskega program na RTV Slovenija in zamenjavo urednikov verskega programa na RTV Slovenija

 

Spoštovani!

Zgoraj navedeni razumemo RTV kot izobraževalno, raziskovalno, razsvetljensko, razvojno …, k splošnemu napredku in blagostanju vseh državljanov naravnano institucijo. Menimo, da vaš program, naveden v nadaljevanju te pobude ne ustreza tem postulatom. Rezultati čedalje večjega vpliva katoliške cerkve na družbo in državo kažejo mnogotere negativnosti, npr.: Nakupi deležev v podjetjih s strani cerkvenih institucij z zadolževanjem klavrno končujejo in gredo v naše skupno breme, zadnji primer je Helios. Samooskrba Slovenije je padla na dobrih 30 %, v prejšnjem sistemu, ko se vpliv cerkve ni (tako) čutil, je pokritost s hrano dosegala čez 80 %! Škoda po denacionalizaciji je znana že takoj ob sprejemu le-te.

Rekatolizacija je zlasti v funkciji večanja vpliva katoliške cerkve in je popolno nasprotje sodobnemu znanju, napredku, stopnji zavesti … In, kot je čedalje bolj vidno, razslojevanju in rastoči revščini.

RTV Slovenija ima v svojem programu mnogo verske tematike. Večina teh vsebin je na televiziji, kjer obstaja tudi uredništvo verskih oddaj. V zadnjem času je šel po poti televizije tudi radio, ki je sprva postavil urednika verskih oddaj, nato pa na pritisk katoliške cerkve še uredništvo za verstva in religije. Že kakšnih 20 let RTV Slovenija redno prenaša katoliške nedeljske maše, v zadnjem času pa tudi evangeličanske.

TV Slovenija pripravlja razne oddaje z versko vsebino, predvsem katoliško. Gre za oddaje Ozare, Sveto in svet, Duhovni utrip, Obzorja duha, redno, po navadi enkrat mesečno, pa prenaša tudi katoliško mašo. Na začetku je RTV prenašal maše celo enkrat tedensko, zdaj pa so vsako prvo nedeljo v mesecu na TVS1. Tudi na nacionalnem radiu je vedno več verskih oddaj: Sedmi dan, Duhovna misel, Sledi večnosti … Prenašajo se tudi maše.

Menimo, da verski program na RTV Slovenija ni v skladu s 7. členom slovenske ustave in Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) ter zato predlagamo,

da se reorganizirajo verske oddaje na RTV Slovenija tako, da bodo enakopravno zastopane vse verske skupnosti

in

zamenjata urednika verskega programa na TV Slovenija in Radio Slovenija.

Obrazložitev:

1. V verskem programu RTV Slovenije je večina programskega časa posvečena katoliški cerkvi.

2. TV Slovenija ima več verskih oddaj, npr. Sveto in svet, Obzorje duha, Ozare … V oddaji Sveto in svet so gosti večinoma pripadniki katoliške cerkve, tako kleriki kot laiki. Tu in tam se najde kakšen evangeličan, pravoslavni vernik, musliman ali pripadnik druge verske skupnosti, razen kadar je oddaja namenjena določeni verski skupnosti, kot npr. oddaja Položaj muslimanov v Evropi (10.11.2010), kjer pa je tudi sodeloval katoliški škof. Večina oddaj tega sklopa je tako ali drugače namenjeno biblijski cerkveni ideologiji. Med oddajami tako najdemo oddaje z naslovi Slovenski evharistični kongres 2010, Pogovor s slovenskimi škofi, Katoliška cerkev v Sloveniji, 20 let Radia Ognjišče, Papež Frančišek … Podobno kot v oddaji Sveto in svet je tudi v oddaji Obzorja duha. »V njej spremljamo dogodke v velikih verstvih doma in po svetu. Veliko pozornost namenjamo avtohtonima verskima skupnostma Katoliški in Evangeličanski cerkvi,« piše o tej oddaji na spletni strani RTV Slovenija. Ta oddaja je v pretežni meri namenjena katoliški cerkvi, delno pa še evangeličanski cerkvi. Tudi oddaja Ozare favorizira katoliško cerkev. Iz arhiva oddaj, ki je dosegljiv na spletni strani, je razvidno, da so v njej sodelovali večinoma njeni člani.

3. Pogovorna radijska oddaja Sedmi dan je še ena oddaja na RTV Slovenija, kjer prevladuje cerkvena biblijska ideologija, kar potrjujejo tudi mnogi naslovi oddaj: Marijine družbe, Magdalena Gornik – slovenska mistikinja?, Zakrament evharistije, 1. svetovna vojna: vojaški kurati … V oddaji Šiizem v islamu, je bil gost dr. Ocvirk, takratni katoliški duhovnik in znan cerkveni profesor s teološke fakultete. Katolik je govoril o islamu: Kako ga je moral predstaviti? Tako kot upokojeni papež Benedikt XVI., ki je pred leti v svojem znanem predavanju v Regensburgu islam označil za zlo religijo. Podobno kot za oddajo Sedmi dan je mogoče reči tudi za radijsko oddajo Sledi večnosti, kjer bistvo oddaje odkrivajo naslovi, kot so 200 let ponovne vzpostavitve jezuitov, Vatikanski arhivi, Sem duhovnik!, Dies natalis Ecclesiae, 200 let brezjanske Marije …

4. Katoliška cerkev si je prizadevala, da bi na RTV prodrla tudi s svojo cerkveno glasbo. To ji je uspelo in na radijskem programu ARS je nastala oddaja Musica Sacra. Gre za redno tedensko glasbeno oddajo z religiozno vsebino. Evangelizacija Slovenije preko Musicae Sacrae, preko glasbe, »ki človeka odpira v presežno«, kot to pravi urednik uredništva za religije in verstva na Radiu Slovenija Boštjan Debevec. Nekaj naslovov oddaj: Glasba za praznik Marijinega vnebovzetja, Marijine romarske pesmi, Glasba jezuitov, Glasba za praznik sv. Cirila in Metoda, Glasba ob prazniku svetega Rešnjega telesa, Sakralna glasba za praznik Svete Trojice … Tu pa tam se najde tudi kakšna oddaja, ki ni posvečena glasbi katoliške cerkve, temveč kakšni drugi veri.

5. V oddaji Obzorje duha je voditeljica s. Romana, sicer tudi predstojnica cerkvene katoliške skupnosti Emavs, ki združuje frančiškanke. S. Romana je še urednica oddaje in na prvem mestu ji je, kot frančiškanki Marijini misijonarki, oznanjevanje evangelija, kot to sama pove. Dobro se zaveda moči televizije, saj pravi: »Televizija ima izredno moč. Poleg tega ima nacionalni medij odgovornost, da oblikuje ljudi.« Sama očitno sodeluje pri oblikovanju ljudi po cerkveni podobi in zato uporablja nacionalno televizijo, ki bi morala biti ločena od cerkve in njene vere. V nobenem primeru ne bi smela biti orodje katoliške evangelizacije, kot je to sedaj. Že imena nekaterih oddaj povedo vse: Mati Slovencev – Marija Pomagaj, Eno Kristusovo telo …

6. Že nekaj časa je urednik verskih oddaj na TV Slovenija katoliški duhovnik. Tudi pred njim so se med uredniki tega programa znašli katoliški duhovniki. Urednik radijskega verskega programa sicer ni duhovnik, je pa blizu katoliški cerkvi.

7. Kakšne so dolžnosti katoliškega duhovnika in drugih katolikov na RTV Slovenija?

Član oz. vernik katoliške cerkve, še posebej pa klerik, je dolžan po cerkvenem pravu vedno in povsod braniti in širiti katoliško vero. To torej velja tudi v tem primeru: katolik, ne glede na to, ali je laik ali klerik, je dolžan, da na RTV Slovenija brani in širi katoliško vero. Tako to velja tudi za urednika verskega programa, seveda pa tudi za novinarje in druge, ki so člani katoliške cerkve. Njihova naloga je, da kot katoliki pri svojem delu na RTV Slovenija širijo in branijo katoliško vero. Po katoliškem nauku bi morale biti vse vsebine na RTV, ne samo verske, prežete s katoliškim duhom, še posebej tiste, ki jih pripravljajo katoliki. Še bolj mora biti ta duh izražen v verskih oddajah, ki jih pripravljajo člani cerkve. Ali to katoliki delajo ali ne, niti ni toliko pomembno, pomembno je, da to morajo delati. Seveda pa so zahteve za klerike večje kot laike. Če pogledamo televizijski in radijski verski program, je mogoče videti, da je večina programskega časa namenjena katoliški cerkvi. Iz tega je mogoče tudi zaključiti, ali opravljajo svojo katoliško dolžnost ali ne.
Kot že navedeno, je urednik televizijskega programa katoliški duhovnik. Nerazumljivo je, kako je na javni televiziji lahko urednik programa, ki mora enakopravno upoštevati vse verske skupnosti, katoliški duhovnik, ki ima jasno in izrecno dolžnost, da mora širiti in braniti katoliško vero vsepovsod in ob vsakem času, pri čemer mora zvesto slediti nauku katoliške cerkve, ki npr. uči: »Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje Judov.« (Ambrozij »sveti«). Urednik verskega programa mora tako vse, ki na RTV Slovenija niso katoliki, imeti za krivoverce, enako velja v odnosu do gledalcev. Javnosti znano pa je tudi, kako je po cerkvenem nauku treba ravnati s krivoverci.

8. Po ustavi so vse verske skupnosti enakopravne (7. člen), kar seveda velja tudi za RTV Slovenija kot javni zavod. To pomeni, da jim mora biti dana možnost, da enakopravno nastopajo v okviru verskih in drugih oddaj. Kot je že bilo navedeno, je večina programskega časa namenjenega katoliški cerkvi, v mnogih oddajah nastopajo samo katoliki ali pa je večina katolikov tako absolutno kot relativno glede na versko pripadnost sodelujočih. Mnogih verskih skupnosti v verskih oddajah ni zaslediti ali pa zelo malo. Zakaj? Ker same ne želijo sodelovati ali pa jim ni dana možnost? Če velja to zadnje, potem so diskriminirane. Koliko verskim skupnostim je bilo ponujeno sodelovanje v oddaji Sveto in svet?
Podobno kot v oddaji Sveto in svet je tudi v oddaji Obzorja duha. Ta oddaja je v pretežni meri namenjena katoliški cerkvi, delno pa še evangeličanski cerkvi. Kaj pa druge verske skupnosti? Ali ne gre za hudo diskriminacijo manjših verskih skupnosti? In s tem za protiustavno delovanje RTV, ki ne spoštuje načela enakopravnosti, ki ga zahteva ustava v 7. členu? Manjšim verskim skupnostim je sicer na TV Slovenija namenjena oddaja Duhovni utrip. Vendar pa je ta oddaja namenjena okoli 40 registriranim verskim skupnostim in še neregistriranim, ki jih tudi ni malo. Ena oddaja za več kot 40 verskih skupnosti in ena za dve ali tri verske skupnosti. Duhovni utrip proti Obzorja duha! Kakšna velika neenakopravnost manjših verskih skupnosti, več kot 40 jih ima namreč samo eno oddajo, z večjimi oz. katoliško in evangeličansko cerkvijo, ki imata v bistvu svojo oddajo. Ali ni tudi v tem pogledu hudo kršena ustava, ki verskim skupnostim jamči enakopravnost. Ustava ne govori o tem, da bi lahko bila številčnost verske skupnosti merilo za uporabo načela enakopravnosti.
Tudi oddaja Ozare favorizira katoliško cerkev. Iz arhiva oddaj, ki je dosegljiv na spletni strani, je razvidno, da so v njej sodelovali večinoma njeni člani, malokrat so v njej sodelovali drugi. Kje pa so druge verske skupnosti? Ali niso hotele sodelovati ali pa jim ni bilo omogočeno? Bolj verjetno je to drugo!

9. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) iz leta 2005 v 5. členu določa, da so novinarji, uredniki RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, dolžni pri svojem delu še posebej spoštovati načela nepristranskosti in celovitosti informacij, svetovnonazorskega pluralizma, ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov in zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj. Ali so vsa ta načela spoštovana pri verskih oddajah na RTV Slovenija? Ali sploh lahko novinarji katoliki delujejo po omenjenih načelih, če morajo po nauku cerkve braniti in širiti katoliško vero, ki izključuje vse, ki niso katoliki oz. vse, kar ni katoliško? Ali so lahko nepristranski? Ali lahko zagotavljajo celovitost informacij? Če bi slučajno katoliški novinarji želeli biti nepristranski in spoštovati državni zakon, pa je naloga katoliškega duhovnika – urednika programa, da spelje zadevo v okviru cerkvenega nauka. Pa seveda tudi drugega urednika, ki je član katoliške cerkve.

10. Tako radio kot televizija redno prenašata nedeljske katoliške maše, prenašata pa tudi maše za božič, veliko noč … Na ta način javni zavod, torej zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, sodeluje v evangelizaciji Slovenije. To je nesprejemljivo, saj je država, vključno z javnimi zavodi, ločena od verskih skupnosti. Ločenost pomeni, da mora biti država versko nevtralna in ne sme nobene verske skupnosti podpirati in širiti njene vere. Tudi z mnogimi ostalimi verskimi oddajami RTV vsaj posredno širi katoliško vero, oz. pomaga katoliški cerkvi pri širjenju njene vere. Seveda velja to tudi v primeru evangeličanske cerkve, če prenaša njene maše.

11. Iz vsega navedenega je razvidno, da je verski program nacionalnega rtv servisa izrazito naklonjen katoliški cerkvi na račun ostalih verskih skupnosti, kar pomeni velik privilegij za to cerkev. To pa tudi pomeni, da RTV Slovenija krši ustavno načelo enakopravnosti verskih skupnosti iz 7. člena. Zato predlagamo, kot že uvodoma navedeno, reorganizacijo verskega programa na RTV Slovenija tako, da bodo v tem programu enakopravno zastopane vse verske skupnosti. Seveda morata zato biti tudi urednika radijskega in televizijskega verskega programa nepristranska, kot to določa Zakon o Radioteleviziji Slovenija, iz česar sledi, da je treba zamenjati sedanja urednika radijskega in televizijskega verskega programa in na njuno mesto postaviti versko nevtralno osebo. Treba pa je zamenjati tudi voditeljico in urednico oddaje Obzorje duha s. Romano, saj je predstojnica cerkvene katoliške skupnosti Emavs in tako izrecno dolžna braniti in širiti katoliško vero pri omenjeni oddaji. Prav tako mora RTV Slovenija zagotoviti, da se preko verskih oddaj ne bo širila katoliška ali kakšna druga vera, saj je to v nasprotju z načelom ločitve države in verskih skupnosti iz 7. člena ustave. In da ne bo RTV Slovenija sredstvo za cerkveno evangelizacijo v Sloveniji.

12. Pričakujemo, da boste več storili za skladnost svojega programa z izzivi 21. stoletja in ne boste brezrezervno pristajali na nazadovanje družbene zavesti, h kateri teži katoliška cerkev.

13. Pozivamo vas, da nas obvestite, kaj boste oz. ste storili na podlagi te naše pobude.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post