Ubranimo našo ustavo

VLADO BEGAN, KOALICIJA ZA LOČITEV DRŽAVE IN CERKVE

Kako naj država zakonito nadzoruje porabo denaija nekoga, ki od nje po ustavi ne bi smel dobivati denarja – Cerkev je lahko marsikaj, civilna družba pa ne – Jezus je bil tesar, od svojega dela je živel, ni se prisesal na državne jasli

Ciril Brajer

V deželi na sončni strani Alp je vse manj sončno. Vreme je v redu, le vzdušje postaja nekam mračno. Še za šanki so razprave vse manj burne, malodušje je tu, nekakšna vdanost v usodo, ki jo verjetno prinese neprestano strahovanje, kaj vse hudega se nam obeta, če ne bomo varčni, pridni, oblasti pokorni. Potem pa prebereš, da je mali skupinici ljudi uspelo zbrati že skoraj 25.000 podpisov pod peticijo. Spodbudno!

Varovati pravice

To je uspelo Koaliciji za ločitev države in cerkve, član, te je tudi Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve, s peticijo za odpravo državnega financiranja rimskokatoliške cerkve. Pravni zastopnik društva in koalicije je Vlado Began.

Je Šmarčan, z bratom sta odraščala v uradniški družini, otroštvo je Vladu teklo med knjigami in športom. Košarko je imel najraje pa Karla Maya je požiral. V cerkev je hodil, bil je ministrant, a »nikakor po svoji želji«. V šoli je bil odličnjak, poskusil je študirati več različnih smeri, na koncu se je odločil za pravo, saj je bila »možnost braniti človekove pravice odločilna«. Kot pravnikje delal v vrsti organizacij, leta 2003 odprl svojo odvetniško pisarno in jo lani zaprl. Potegnilo ga je v publicistiko, založništvo, dejavnosti civilne družbe za zaščito človekovih pravic, okolja, živali, odvetništvo pa zahteva celega človeka, če kajpak hočeš biti dober. »Leta 2005 se nas je našlo nekaj ljudi, ki so nas motile očitne kršitve ustave. Ustanovili smo društvo, ki ima v ožjem smislu okoli 20 članov, nad številnostjo podpornikov pa smo še sami presenečeni.«

Braniti ustavo

Program društva?

»Braniti ustavo! Slovenska je zelo dobra, z mnogimi določbami ščiti ljudi, življenje ter druge pozitivne vrednote. Po drugi strani pa se ustava pogosto krši, predvsem v odnosu države do verskih skupnosti. Zato je program društva aktivno prispevati k uresničevanju ustave.«

Programski cilji?

»Preprečiti kršitve ali zlorabe ustave, tudi pravno zaščititi žrtve teh zlorab, predvsem otroke. Totalitarne teorije in prakse v naši državi, predvsem na področju verskih skupnosti, so ena večjih nevarnosti za svobodo vesti posameznika in s tem za sicer demokratično slovensko ustavo. Še leta 2001 je župnik Jože Pacek zabelil, da je ženska ustvarjena kot pomočnica človeku, kar lepo kaže odnos cerkve do žensk, prisilen krst pa do otrok.«

Hudo vas motijo tudi cerkvene finance, pa se z odvetnikom igrajmo »hudičevega advokata«. Slovenski škofi trdijo, da je finančna pomoč države cerkvenopravnim osebam v skladu z ustavo, vsi podatki so javno dostopni, nadzorovani …

»Nesmisel, kako naj država zakonito nadzoruje porabo denarja nekoga, ki bi od nje nikakor ne smel dobivati denarja!? Saj ne rečem, po dveh tisočletjih so pač spretni v zavajanju, toda kar je preveč, je preveč!«

Udariti po žepu

Cerkev pač kandidira na različnih razpisih, saj je eden od sestavnih delov civilne družbe.

»Cerkev je marsikaj, civilna družba pa gotovo ne! Je podružnica tuje države Vatikana na naših tleh, je multinacionalka, vsak njen ud ima eno temeljno nalogo, širjenje vere. Tega ne skrivajo in država, ki to denarno podpira, gotovo krši lastno ustavo.«

Verniki so enakopravni državljani, plačujejo davke in država iz proračunskih sredstev namenja finančno pomoč cerkvenopravnim osebam, ki jim je z zakonom priznana družbeno koristna vloga …

»Spet navajate besede škofov! Kako naj bo družbeno koristen nekdo, ki krši ustavo te družbe? Meniva se pred samopostrežbo, če zavijeva vanjo, bova na blagajni plačala le kot kupca in ne kot vernika ali nevernika. Vidite torej, da gre spet le za zavajanje, saj tudi davke plačujemo le kot državljani.«

Država financira tudi Muzej krščanstva na Slovenskem.

»Pa večino prispevkov za socialno in pokojninsko zavarovanje za verske uslužbence, izvajanje programa katoliških gimnazij, osnovne šole, vrtce, cerkvene arhivske dejavnosti, Karitas … Skratka, širjenje vere s tujim denarjem. Jezus je bil tesar, od svojega dela je živel, ni se prisesal na državne jasli!«

Razgaliti svetohlinstvo

Bliža se referendum o družinskem zakonu, ste se opredelili?

»Se cerkev iskreno zavzema za otroke in družino ali se za njenim nasprotovanjem spet skriva kaj drugega? Družinski zakonik ne dopušča telesnega kaznovanja otrok, kar je po cerkvenem nauku vzgojna metoda. In kakšna je prava katoliška družina? Če jim je že takšna vrednota, pa naj se duhovniki ženijo in imajo kar se da veliko otrok. Od kod cerkvi pravica, da vsiljuje vsem državljanom svoj svetovni nazor?«

No ja, meni, da se bo spremenil temeljni koncept družine in zakonske zveze, zakonik bo omogočil zlorabe in možnost trgovanja z otroki in ženskami …

»Vprašanje je, ali to res drži! Katoliška cerkev je tuj pravni subjekt s sedežem v Vatikanu. Na vrhu je papež, absolutni vladar z oblastjo nad vesoljno cerkvijo in nad vsemi delnimi cerkvami. To ni demokratična institucija.

Poleg diplomatskega predstavnika nuncija ima v tej državi tudi svoje organizacije, škofovsko konferenco, škofije, župnije, redove, vsi so vezani izključno na sveti sedež, papeža, torej na tujo državo. Nobena tuja država pa v Sloveniji ne sme delovati politično in agitirati za nauk ali ideologijo svoje države. Kot tega ne smejo delati Avstrija, Hrvaška, Iran, ZDA, ne sme delati niti katoliška cerkev.«

Proti vmešavanju

Če bi se v naš družinski zakonik denimo vpletla Avstrija …

»Bi se vmešala v naše notranje zadeve in interveniralo bi zunanje ministrstvo. Tudi zdaj bi moralo opozoriti sveti sedež in katoliško cerkev, da to preneha. Pa če se še tako skriva za masko civilne družbe!«

Toda njena dolžnost skrbeti za družine, za matere …

»Sploh veste, kaj vse so njeni veljaki že rekli o ženskah. Le nekaj navedkov: ,Naravnemu redu ustreza, da žene služijo možem. Bistvena vrednota žene je v njeni sposobnosti rojevanja in njeni gospodinjski koristi. Ženska je napaka narave. Dekleta, ki nosijo mini krila, pridejo v pekel. Ves ženski spol je šibak in lahkomiseln.’«

Marsikaj je očitno zgodovina.

»Marsikaj pa ni in nič ni bilo preklicano. Smiselno se je vprašati, kako se lahko zavzemaš za družino, če imaš o njenem delu tako negativno mnenje. Ne le do žensk, katoliški nauk do otrok je tudi vse prej kot nežen, saj terja od staršev tudi uporabo nasilnih vzgojnih metod.«

Za otroka

Nekaj kratkih biblijskih navodil seveda poznamo, a cerkev jih ne izvršuje.

»Jasno, v strahu pred sodobnimi zakoni, vendar to ne pomeni, da se jim je odpovedala. Politične razmere ji marsičesa ne dopuščajo, če pa se spremenijo … Saj me že ob misli spreleti srh..«

Prebral sem, da vas moti tudi krst.

»Starši morajo otroka krstiti takoj po rojstvu, sicer jim cerkev grozi z večnim peklom. Če otrok umre nekrščen, gre v pekel, kjer bo večno trpel muke. Kako se lahko zavzemaš za nekoga ki mu ne priznavaš niti osnovnega dostojanstva in mu kršiš temeljne ustavne pravice: svobodo vesti in duševne celovitosti. Ne, obesiš mu neizbrisno znamenje v duši. Seveda se zavzemaš zanj, a le zaradi tega, ker imaš od njega koristi. Kje je tu dostojanstvo in korist otroka?«

Ste krščeni?

»Sem, in kakšne težave sem imel, da sem se lahko leta 1993 iz cerkve izpisal! Najprej so moje zahteve gladko ignorirali, potem je bil župnik aroganten, šele po nekaj urgencah so mi ustregli. Kot odvetnik sem pomagal menda že dvajsetim, ki so imeli enake težave. Župniki so bili za njihove zahteve preprosto gluhi. Ljudje hočejo ven tudi zaradi pedofilskih zgodb, zaradi tajkunstva cerkvenih veljakov, ker Vatikan noče poravnati dolgov, ki jih je njegova cerkev obesila na male varčevalce …«

Menda cerkev nima denarja.

»Ima, ima, le strahu pred zakonom pri nas nima, v ZDA gladko izplača milijonske odškodnine. Premoženje Vatikana in njegovih podružnic je neizmerno. Ko je umrl sporni medvojni papež Pij XII., je svojim.dedičem zapustil 80 milijonov mark osebnega premoženja. Takrat vrtoglava vsota.«

Za konec glede na povedano bolj retorično vprašanje, ali podpirate družinski zakon?

»Ga, a vprašanje ni retorično. V njem namreč vidimo veliko pomanjkljivost – izrecno bi moral prepovedati krst dojenčkov in otrok!«

Objava: Nedeljski, 25.3.2012.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post