Sir in skuta sta naša aduta

Pod tem naslovom je bil v Nedeljskem (29.11.2017) objavljen članek, v katerem je bil omenjen zaščitni znak izbrana kakovost, ki se sedaj uporablja tudi za mleko in mlečne izdelke. Pri uvedbi tega znaka je šlo v prvi vrsti za zaščito interesov potrošnika, je še navedeno v članku. Ali je mleko lahko kakovostno? Tudi če nosi zaščitni znak izbrana kakovost?

Kravje mleko je tekočina, ki ne izvira iz zemlje, kot npr. voda, temveč je »proizvod« krav, ki imajo mladiče. To mleko je po naravi namenjeno samo za prehrano teličkov. Toda človek tega ne spoštuje in si ga je začel prilaščati. Zato kmalu po rojstvu materi kravi odvzame mladiča, tako da je mleko namenjeno samo za ljudi, pri čemer mladič dobi praktično ničvreden nadomestek. Ločitev matere krave in njenega otroka pomeni hudo trpljenje tako za kravo, ki ostane brez svojega otroka, in seveda telička, ki ostane brez matere. Ali si je mogoče zamisliti trpljenje krave, ki sicer svojega otroka prepozna med stotinami drugih teličkov, in njenega otroka, ki sta ločena? Človek kravi ukrade njenega otroka zato, da si prisvoji nekaj, kar sploh ne potrebuje in ni njegovo. Ali ne gre za krajo? Človek je edino bitje, ki kot odrasel pije mleko, kar je nenaravno. To ravnanje proti naravi pa pomeni za živali hudo mučenje in neizmerno trpljenje. Vsako leto nova brejost, odvzem mladiča, priklenjenost na verigi v hlevih … Obstajajo celo farme s stotinami krav, ki so stroji za proizvodnjo mleka in ki morajo dajati tisoče litrov mleka na leto. Vse to je mučenje. Mleko za potrebe človeka je torej produkt mučenja krav.

Smernice zdravega prehranjevanja priporočajo uživanje (kravjega) mleka. Ali je lahko zdravo in varno nekaj, kar je pridobljeno z mučenjem živih bitij – krav, pa čeprav ga priporoča država v svojih smernicah in celo z zaščitnim znakom izbrana kakovst? Ali je nekaj, kar je pridobljeno z mučenjem lahko etično? Ali je mleko proizvod, ki je pridobljen na etičen način?

Mnoge raziskave ugotavljajo, da je mleko škodljivo za zdravje ljudi, saj je povezano z mnogimi zdravstvenimi težavami. Mleko lahko slabo vpliva na holesterol, kosti in prostato, lahko povzroča akne in alergije … Če je nekaj škodljivo za zdravje ljudi, ali je potem zdravo in varno? In seveda kakovostno! Po zakonu pa je vsakdo dolžan skrbeti za svoje zdravje. Ali skrbi, če uživa mleko, ki je škodljivo?

Mleko pa ni škodljivo samo za ljudi, temveč tudi za okolje. Množična živinoreja, kamor spada tudi proizvodnja mleka, je velik porabnik vode (za en liter mleka je potrebnih 1000 litrov vode), s svojimi odpadki pa uničuje okolje, je pa tudi med največjimi uničevalci klime, saj proizvaja veliko škodljivih plinov, pri čemer velik delež odpade na mlekarstvo. Ali je lahko tisto, kar uničuje naravo zdravo in varno za ljudi? In kakovostno?!

Ko se odstre tančica z mleka, se lahko ugotovi, da mleko ni rajski produkt, kot ga predstavlja država, temveč je produkt »pekla« in pot v bolezen ter uničevanje živali in narave. Ali niso s strani države podprti strokovnjaki in politiki tisti, ki s propagiranjem mleka napeljujejo k mučenju živali, uničevanju okolja, podnebnim spremembam in boleznim ljudi? Kot da nekdo hoče, da na zemlji nastane pekel!

Objava: Nedeljski, 13.12.2017.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post