Nekaj fragmentov iz življenja cerkve

Katoliška cerkev je najstarejša državna tvorba na svetu, saj je stara slabih 2.000 let. Do današnjih dni se je obdržala samo zaradi svojega nasilnega in krvavega karakterja, ki z Jezusom, Kristusom, katerega namestnik na Zemlji naj bi bil papež, nima nič skupnega. Cerkveno življenje je bilo in je zelo pestro, predvsem pa nasilno in krvavo.

Državni in verski poglavar istočasno

Sveti sedež je osrednja oblast katoliške cerkve in je poseben subjekt mednarodnega prava. Posvetna država, torej Vatikan, je bila ustanovljena samo zato, da so se ustvarili pogoji za neodvisno „posvetno“ delovanje svetega sedeža, za papeško misioniranje s pomočjo klasične države. Papež tako na mednarodni sceni nastopa kot državni voditelj in iz te privilegirane pozicije lahko lažje uresničuje svoje „verske“ cilje. Zato se postavi vprašanje, ali ne gre v bistvu za zlorabo instituta države? Na vrhu cerkvene hierarhije je papež, ki ni samo posvetni absolutni vladar, temveč tudi verski in ima oblast ne le nad vesoljno cerkvijo, temveč ima prvenstvo redne oblasti tudi nad vsemi delnimi cerkvami. Kdor povabi papeža kot državnega poglavarja, ga povabi tudi kot cerkvenega vodjo, kdor gre k njemu na obisk, gre tudi k verskemu voditelju. Verski nauk je torej tudi državni nauk.

Martin Luther: papež je živ hudič

Zanimivo mnenje o papežu ima Martin Luther. Rekel je, da je papež maskiran in živ hudič ter antikrist. Če je papež hudič, potem je tudi cerkev hudičeva, kardinali, škofje … pa hudičevi pomočniki. To je logičen zaključek Luthrove oznake papeža. Papeža kot antikrista so označili tudi drugi reformatorji takratnega in kasnejšega časa, mnogi pa ga kot takšnega označujejo tudi danes. Naslednik Calvina, teolog Turrentin je zbral 50 razlogov, večinoma vzetih iz biblije, da je papež antikrist. Luther je rekel tudi, da papeštvo obstoji iz laži. Papež Pavel VI. je imel avtomobil Mercedes 600, vozilo za državnike in vplivne ljudi. Ali se je po Luthru v tem vozilu vozil sam hudič? Eden največjih poznavalcev katoliške cerkve prof. dr. Hubertus Mynarek je papeže označil za največje lopove svetovne zgodovine.

Papež Gregor VII.: vsi vladarji sopodrejeni papežu

V novembru 2011 se je papežu prišel pokloniti predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, pri njem se je zadržal dvajset minut. Politiki stalno hodijo v Vatikan in se priklanjajo papežu, s čimer priznavajo njegovo prvenstvo. Tako sprejemajo ukaz papeža Gregorja VII. „Dictatus Papae“, s katerim je utemeljil nadrejenost papeža vsem drugim vladarjem na svetu. Priznavajo prvenstvo nekomu, ki je na čelu nedemokratičnega in totalitarnega sistema, ki je povzročal in še povzroča zlo. To pove tudi marsikaj o njih! Papežu pa so po cerkvenem nauku podrejeni seveda tudi vsi drugi ljudje. Biti član katoliške cerkve oz. podvržen papežu je neobhodno potrebno za zveličanje in izognitev večnemu peklu, pravi bula „Unam Sanctam“ papeža Bonifaca VIII. iz leta 1302. Kdor se zoper odločitev papeža pritoži na vesoljni cerkveni zbor ali na škofovski zbor, se kaznuje s cenzuro.

Vatikan vpleten v beg vojnih zločincev

Po besedah Ukija Goñija, avtorja knjige Resnična Odessa, obstajajo dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo, da so bili najvišji cerkveni kleriki, med njimi kardinali Montini, Tisserant in Caggiano neposredno vpleteni v beg vojnih zločincev v Južno Ameriko po koncu 2. svetovne vojne. V ta posel so bili vpleteni tudi razni škofje in duhovniki, npr. Draganović, Heinemann … Klerik Draganović, zelo vpliven hrvaški duhovnik, ki je imel zelo pomembno vlogo v tej zadevi, je bil po besedah Goñija ves čas v neposrednih stikih s papežem Pijem XII. Tisoče Hrvatov, Nemcev, Francozov, Belgijcev in drugih vojnih zločincev je s pomočjo Vatikana zbežalo roki pravice v Južno Ameriko. Argentinski predsednik Peron je s pomočjo cerkve pomagal v Južno Ameriko kar 7.000 ustašem. V Južno Ameriko je pobegnil tudi ustaški zločinec Pavelić, ki se je med 2. svetovno vojno srečal s papežem Pijem XII. Ga je papež pohvalil zaradi njegovih zločinov? Ko so Izraelci ugrabili vojnega zločinca Eichmanna, se je oglasil kardinal Caggiano in ga vzel v bran.

Katoliški duhovnik – vojni zločinec par excellence

Katoliški duhovnik Krunoslav Draganović je bil, kot že navedeno, ves čas v neposrednih stikih s papežem. Duhovnik Draganović je leta 1951 pomagal v Južno Ameriko zbežati tudi „klavcu iz Lyona“ Klausu Barbieju. Po besedah Ukija Goñija je bil ta duhovnik vojni zločinec par excellence, ki je delal tudi za razne obveščevalne službe, po njegovem je prav neverjetno, da so obveščevalne službe najemale takšne psihopate. Po smrti papeža Pij XII. ta psihopatski duhovnik za cerkev ni bil več uporaben, zato ga je zavrgla. To je prava cerkev: ko ji nekdo ni več v interesu, ga zavrže. Ko ga ne more več uporabiti za svoje namene, ga zavrže. Koliko je še takšnih oseb, ki jih je cerkev zavrgla, ker ji niso prinašali več dobička oz. ji niso bili več v interesu?

Farizejska sveta vojna proti komunizmu

»V Italiji je 20. maja leta 1951 katoliška hierarhija izdala odredbo v svojih cerkvah, v kateri katolikom med drugim pojasnjuje, da vsak volivec, ki bo volil politično stranko, ki ni naklonjena cerkvi, zagreši smrtni greh, v primeru, da bo volil komuniste, pa bo za večno preklet. Enako se je leta 1951 zgodilo v Franciji med splošnimi volitvami, ko so skoraj vsi francoski škofje izdali pastoralno pismo, v katerem so pozvali Francoze naj volijo samo kandidate, ki favorizirajo katoliško cerkev. Svarili so jih, da je to za njih »neizogibna dolžnost«, če pa bi se izognili tej dolžnosti, bi storili »najtežji greh«. To je izjavil Avro Manhattan. Papež Pij XII. je dne 10.3.1948 izjavil, da vsak, ki voli kandidate, ki so sovražni do cerkve, ali ne gre na volišče, zagreši smrtni greh.

V bibliji piše: »Vsak naj se podreja oblastem, ki so nad njim. Ni je namreč oblasti, ki ne bi bila od Boga. In te, ki so, so postavljene od Boga. Kdor se torej upira oblasti, se upira redu, ki ga je določil Bog. Tisti, ki se upirajo, si bodo nakopali obsodbo.« (Rim 13,1-2) (http://www.biblija.net/) Papež Klemen Rimski je celo napisal molitev za politično oblast. Vse oblasti so torej dane od boga, tako tudi nacizem, komunizem, fašizem … Če je komunizem poslan od katoliškega boga, zakaj se potem cerkev bori proti njemu? Ali se upira svojemu bogu? Nacizmu in fašizmu se ni. Bog Stvaritelj pa je seveda nekaj drugega.

In še zanimivost: Vatikanski predstavnik za tisk Alessandrini je na vprašanje, ali bi sklenili konkordat tudi s Stalinom in ne samo s Hitlerjem, odgovoril, da bi, vendar pa Stalin tega ni hotel. Še en dokaz, da je kritika komunizma samo farizejska.

Nezmotljivi papež Pavel VI. in komunistični Tito sodelavca

Kljub stalni cerkveni kritiki komunizma, pa to ni motilo papeža Pavla VI., da ni sodeloval s komunistom Titom. Seveda je to sodelovanje potekalo zakulisno. Papež si je s Titom po diplomatskih kanalih od konca leta 1966 izmenjeval poglede na mednarodna vprašanja. “Montini je bil tako ‘impresioniran nad Titovo državniško modrostjo in sposobnostjo ter njegovo vlogo v mednarodnih odnosih’, da ga je štel za iskrenega in največjega zagovornika miru na svetu”, je zapisal zgodovinar Jože Pirjevec v knjigi Tito in tovariši. Tito je bil tudi prvi komunistični voditelj, ki je obiskal Vatikan. Leta 1971 je namreč med obiskom Rima odšel tudi k papežu, ki ga je v pogovoru zadržal za več kot dve uri. Vatikan je preko papeža kot tudi državnega sekretarja na vse pretege hvalil Tita.

Kljub takšnemu pozitivnemu odnosu papeža do komunista Tita, pa katoliška cerkev v Sloveniji stalno napada bivšo Jugoslavijo in jo demonizira. Jugoslavija je lahko srečna, ker ima Tita, kar je takrat smiselno izjavil vatikanski državni sekretar Villot, seveda za sedanjo cerkveno prvo bojno linijo v Sloveniji ne velja. Za njih je očitno bivša komunistična Jugoslavija poosebljenje zla. Ali ne nasprotujejo s tem papežu Pavlu VI.? Ko je Tito leta 1971obiskal tega papeža, ga je ta imenoval za častnega kanonika cerkve sv. Hieronima v Rimu, s čimer mu je podelil privilegije, ki jih je užival avstrijski car nad Hrvaško. Komunist Tito kanonik cerkve v Rimu? Ali ni papež s tem storil smrtni greh za prvo bojno linijo katoliške cerkve, za katero je vse, kar je komunistično zločinsko! Sicer pa: kateri slovenski klerik, vključno s škofi, je od papeža dobil privilegije, kot jih je imel avstrijski car nad Hrvaško? Na obisk k papežu je komunist Tito prišel v uniformi malteškega viteza! Ali je lahko v uniformi malteškega viteza nekdo, ki ni malteški vitez?

Jezus zavrnil, cerkev sprejela satana

„Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« Tedaj ga je hudič pustil, in glej, angeli so pristopili in mu stregli.“ (Mt 4,1-11) (http://www.biblija.net/)

Jezus je torej zavrnil snubljenje satana. Seveda tega ni mogoče trditi za katoliško cerkev. Njen nasilen nauk in njena krvava zgodovina sta jasen dokaz temu, kajti nasilje, ubijanje, mučenje, uničevanje, kršenje človekovih pravic … je lahko samo delo satana in ne Boga. Od cerkve uradno pooblaščen izganjalec hudiča pater Don Gabriele Amorth je rekel, da je v Vatikanu hudič, dokaz za to pa so spolni škandali. Pravi tudi, da obstajajo kardinali, ki ne verjamejo v Jezusa, in škofje, ki so povezani s hudičem.

Zato ni čudno, da po presoji zgodovinarja Karlheinza Deschnerja na svetu ni organizacije, ki bi bila »v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20. stoletju tako obremenjena z zločini, kot krščanska cerkev, prav posebno rimsko-katoliška cerkev«.

Ali je tudi cerkev psihopatska?

„Za psihopate prvega razreda je značilno, da imajo visok inteligenčni kvocient,“ pravi dr. Boštjan M.. Zupančič, sodnik evropskega sodišča za človekove pravice. Na vprašanje novinarja, kje so zaposleni, je odgovoril: „V korporacijah, politiki, cerkvi.“ Sodnik Zupančič je jasen: psihopati so tudi v cerkvi. Za psihopate je značilno, kar izhaja že iz samega imena, patologija duše. Duša psihopata ni normalna, temveč patološka, nenormalna.
Ali je normalno, če papež, kardinali, nadškofi, škofi, duhovniki in drugi kleriki trdijo, za njimi pa ponavljajo katoliki laiki, da je Bog rekel:
● Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica. (3 Mz 20,10)
● Če kdo leži z ženo svojega očeta, s tem odgrne nagoto svojega očeta; naj bosta oba usmrčena; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,11)
● Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta oba storila gnusobo; naj bosta usmrčena; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,13)
● Če kdo leži s svojo snaho, naj bosta oba usmrčena; ravnala sta sprevrženo; njuna kri pade nanju. (3 Mz 20,12)
● Če kdo spolno občuje z živaljo, naj bo usmrčen; in žival zakoljite! (3 Mz 20,15)
● Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPODU, tvojemu Bogu ali sodnika, ta človek mora umreti. (5 Mz 17,12)
● Če ima kdo trmoglavega in upornega sina, ki ne posluša ne očetovega ne materinega glasu in ju ne uboga, čeprav ga strahujeta (…) Potem naj ga vsi možje njegovega mesta posujejo s kamenjem, da umre. (5 Mz 21,18-21)
● Kdor udari svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. (2 Mz 21,15)
● Kdor preklinja svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. (2 Mz 21,17) (http://www.biblija.net/)
To je samo nekaj sovražnih napotkov iz do ljudi in drugih bitij izjemno neprijazne biblije, “svetega pisma”. Ali so ti sovražni pozivi iz biblije nekaj normalnega, nekaj kar je za ljudi, živali in naravo ali pa gre za hudo patologijo? Ali je katoliški nauk patološki, saj so omenjeni izseki del uradnega katoliškega nauka, ki ga morajo katoliški laiki in kleriki vedno in povsod uresničevati – tudi če je v nasprotju z ustavami demokratičnih držav.

Ali ni vse to še več kot sovražni govor, kajti to je bila in je še vedno podlaga za reke krvi in „reke krvi“, ki jih je povzročila in še tako ali drugače povzroča cerkev.
Katoliška cerkev podpira lov na živali. Lov na bitja, ki jih je ustvaril Bog, kar priznava tudi sama cerkev, je vsekakor huda duševna patologija, kajti Bog je v peti zapovedi jasno rekel Ne ubijaj! To velja tudi v odnosu do živali, saj iz te zapovedi živali niso izključene, kar zelo jasno izhaja iz besed Ne ubijaj.

Bog: Ne ubijaj, papež: imamo pravico na ubijanje. Koga zastopa papež? Boga ali satana?

Na obravnavi v sodnem postopku Alperin vs. Vatikanska banka pred ameriškim zveznim sodiščem v San Franciscu novembra 2007 je osebni odvetnik papeža Benedikta XVI. priznal, da je bila katoliška cerkev vpletena v genocid nad pravoslavnimi Srbi v Jasenovcu v času 2. svetovne vojne, ko je bilo umorjenih preko 500.000 Srbov in judov. Izjavil je tudi, da je Vatikan imel pravico, da sodeluje v množičnih pobojih Srbov v Jasenovcu, ker je bilo to dovoljeno z mednarodnim zakonom. Po kanonskem pravu je dovoljeno ubijanje heretikov, torej tistih, ki niso poslušni papežu ali ne sledijo cerkvenim naukom, kot je bil to primer s Srbi in judi v času 2. svetovne vojne. Ni kaj! Papež je priznal demonsko naravo cerkve!!

Objava: Razmisli, november 2012.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post