Kaznovalna politika stranke NSi

V članku Krščanska stranka demonstirira kaznovalno politiko je bilo navedeno, da je Nova Slovenija (NSi) – še kot vladna stranka – predlagala znižanje otroškega dodatka za 33 odstotkov staršu, čigar otrok ne nadaljuje formalnega šolanja po osnovni šoli, in trimesečno izplačevanje otroškega dodatka v naravi, če otrok iz neupravičenih razlogov ne obiskuje pouka.

Dr. Vesna Leskošek meni, da bi šlo v primeru sprejetja predlogov NSi za zmanjšanje pravic za najrevnejše in »neprave« skupine, dr. Jana Javornik pa pravi: »Neoliberalno razumevanje vloge države in socialne politike na principih kaznovanja v Sloveniji demonstrira ravno krščanska stranka.«

Da bi bila stranka Nova Slovenija (NSi) krščanska stranka, kot sicer sama sebe imenuje, je zelo vprašljivo. Zakaj? Da bi bilo mogoče odgovoriti na to vprašanje, je treba videti, kaj je značilno za krščanstvo? Bistvena značilnost krščanstva je v tem, da kristjani v besedah in delih sledijo nauku Jezusa, Kristusa! Kristjani niso torej tisti, ki sami sebe imenujejo tako, temveč samo tisti, ki sledijo Jezusu iz Nazareta!
Ali NSi sledi Jezusu, če podpira vojsko in posledično vojne – podpira torej ubijanje ljudi in drugih živih bitij ter uničevanje okolja. To pa je v nasprotju s tem, kar je učil in živel Jezus, ki je rekel, da kdor prime za meč, bo z mečem pokončan, ljubite svoje sovražnike in delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Jezus je bil torej pacifist, NSi pa deluje ravno nasprotno, ne spoštuje pa tudi Božje zapovedi Ne ubijaj.

Jezus je bil vegetarijanec in za živali. Kaj pa NSi? Ta podpira masovno živinorejo, ki je eden največjih uničevalcev okolja. In seveda tudi podnebja, saj je zelo velik vir toplogrednih plinov. Poleg tega pa so živila živalskega porekla zelo škodljiva za človekovo zdravje, ker so rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni. Da ne omenjam grozljivega trpljenja živali v masovni živinoreji in milijarde kruto umorjenih čutečih bitij v klavnicah in drugje. Vse to podpira NSi. Očitno je, da je proti vegetarijanstvu in proti živalim. Ali ne podpira tudi lova, proti kateremu je bil Jezus. Ali NSi v tem pogledu sledi Jezusu? Ali ni NSi podpornica smrti in ne življenja, saj ne spoštuje Božje zapovedi Ne ubijaj?

Jezus je bil proti krstu dojenčkov, saj je rekel, da je potrebno prvo učiti in nato krstiti. Ali NSi sledi tem Jezusovim besedam ali pa podpira katoliške krste dojenčkov in tako kršitev svobode vesti oz. veroizpovedi dojenčkov, ki jim jo zagotavlja tudi slovenska ustava. V javnosti nisem zaznal, da bi se NSi uprla tej protiustavni praksi katoliške cerkve in ne samo v tem pogledu hlapčevski drži države do cerkve.

Ali bi tudi Jezus znižal otroški dodatek oz. ga izplačeval v naravi, kot to predlaga NSi, in s tem poslabšal položaj otrok? V to je dvomiti! Zakaj potem to predlaga NSi, če se ima za krščansko stranko?

Če NSi ne sledi Jezusu, katerega nauk je bistvo krščanstva, je jasno, da se ne more imenovati krščanska stranka. Seveda pa se lahko imenuje katoliška stranka, saj je njena ideologija bolj ali manj enaka ideologiji katoliške cerkve, ki pa seveda tudi ni krščanska cerkev. Kajti katoliški nauk in dejanja cerkve namreč nasprotujejo nauku Jezusa. Katoliki sledijo papežu in ne Jezusu.

Če se nekdo imenuje po drugem, deluje pa v nasprotju z njim, ali ni to prevara? Prevara z etiketo? Ali si ji nadel ime drugega, da bi njegovo ime izkoristil za svoje cilje, ki s tem drugim nimajo nobene zveze? Ali je verodostojen in mu je zaupati?

______________
Objava: Večer, 19.7.2022.

Opomba: Osnovni članek z naslovom Krščanska stranka demonstrira kaznovalno politiko je bil objavljen dne 30.3.2022.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*