Intervju v Mladini (2)

Vlado Began

Pravni zastopnik Koalicije za ločitev države in cerkve /Tjaša Zajc

Že nekaj mesecev zbirate podpise pod peticijo za popolno obdavčitev katoliške cerkve. Kako kaže?

Zbrali smo že več kot 13.000 podpisov. Katoliška cerkev ima davčne privile gije, za katere menimo, da je pravi čas, da se odpravijo. Oproščena je plačila za maše, pogrebe in druge verske storitve. Ne plačuje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, torej za župnišča, tudi nepridobitna dejavnost cerkvenih oseb ni obdavčena.

Gre za ureditve, ki veljajo že zelo dolgo.

To drži, a ne opravičuje nepravičnosti. Sploh v finančno-gospodarski krizi je pravično, da bogatejši za skupne potrebe prispevajo več. Enako je v davčnem sistemu: dohodnino plačujemo glede na dohodke in bogati plačajo več kot revni. Ne gre za nikakršno novo idejo, zato ne moremo govoriti o diskriminaciji cerkve, kar nam očitajo.

Lani ste sredi leta pripravili še eno peticijo – za odpravo državnega financiranja rimskokatoliške cerkve, ki jo je podpisalo okoli 30.000 ljudi. Večjih rezultatov za zdaj še ni prinesla.

Peticijo smo poslali vladi in državnemu zboru, a na odgovor še čakamo. Upamo, da bo zadnjo peticijo država obravnavala bolj resno.

Ste podporo iskali pri kateri izmed strank? Brez politične volje veijetno ne bo šlo…

Za zdaj ne sodelujemo z nobeno stranko. Če kakšna podpre našo pobudo, seveda ne bomo proti. Če bo to pripomoglo k uresničitvi peticije, bi bili za sodelovanje. Tudi od komisije za peticije še nismo dobili nobenega odgovora. Dobili smo odgovor Urada za verske skupnosti, ki pa ga ne štejemo kot odgovor vlade, ker ne gre za vladni organ. Pristojni odbor državnega zbora je sicer peticijo obravnaval, tudi sami smo bili na razpravi, vendar je komisija sprejela le sklep, da seje s peticijo seznanila. Nič vsebinskega.

Kako si predstavljate davek za obdavčitev cerkve v praksi?

Zdelo bi se nam najbolj prav, da bi se ta denar porabil za potrebe socialne države, saj je vse več ljudi revnih, brezposelnih, socialna država pa je zelo na udaru. Seveda cerkev želi čim več siromašnih in revnih, katerim lahko vlada.

Če bi se uresničili obe peticiji: kako si predstavljate, da bi cerkev reševala svoj finančni položaj?

To ne bi smel biti problem države. Cerkev ima ogromno premoženja, od katerega lahko živi. Ima ogromno članov, od katerih lahko zahteva dajatve, odredi davke. Nemčija in Avstrija recimo pobirata davke – v Nemčiji je to v pristojnosti države, v Avstriji pa cerkev sama pobira davek, ki ga je določila država.

Kdaj bo končano zbiranje podpisov? Ste razmišljali o zbiranju podpisov za referendum?

Nekaj mesecev bomo gotovo še zbirali podpise, potem pa počakali na odgovor države. Če ga ne bo, bomo pripravili še kakšno peticijo. Spornih ureditev je še kar nekaj. Problem zbiranja podpisov za referendum je, da je postopek zelo formaliziran, roki so kratki in bi zbiranje zahtevalo finančna sredstva, ki jih trenutno nimamo. Za zdaj zato odločitve glede tega nimamo.

Objava: Mladina, 18.1.2013.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post