Država ubila »lačnega« medveda

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je dne 7.5.2021 z ustno odločbo dovolila odstrel medveda, ki se je dalj časa zadrževal na območju nekaj zaselkov in vasi v občini Litija, kjer je iskal hrano. V strokovnem mnenju, dano po telefonu, in ki je bilo podlaga za izdajo ustne odločbe o uboju medveda, je Marko J. navedel, da so bili vsi ostali ukrepi za odstranitev medveda iz tistega območja neuspešni in ker obstaja verjetnost neposrednega srečanja človeka z medvedom, predlaga odstrel medveda, težkega do 100 kg. To izhaja iz uradnega zaznamka o izdaji ustne odločbe.

Arso je torej izdal ustno odločbo o odstrelu omenjenega medveda. Kot je razvidno iz že omenjenega mnenja, je razlog uboja medveda samo to, da se je ta dalj časa zadrževal na nekem področju, si tam iskal hrano in da obstaja verjetnost neposrednega srečanja človeka z medvedom. In kot še izhaja iz mnenja, ni povzročil nobene škode, napadel ni nobenega človeka ali se srečal z njim, samo dalj časa je bil na nekem področju in si iskal hrano, kar je sicer normalno, saj je bil lačen. In samo zato je nedolžni medved moral umreti, samo zato je tekla njegova kri. Absurdno in žalostno. Ali je miroljuben in nedolžen medved moral umreti zato, ker je pač nekdo potreboval trofejo? In na podlagi prelivanja nedolžne krvi hotel zaslužiti!?

Sicer pa je v postopku, ki ga je vodil Arso, mnogo nepravilnosti. Tako Arso v postopku ni dal možnosti nevladnim organizacijam, ki lahko po zakonu sodelujejo v postopkih za odvzem medvedov iz narave, kar je kršitev zakonodaje in pravic teh organizacij. Poleg tega bi moral pred izdajo odločbe dobiti tudi mnenje zavoda za varstvo narave; strokovno mnenje, ki ga je podal M. J., pa je mnenje skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja ljudi in premoženja po velikih zvereh, za katero pa je vprašanje, ali je to tudi mnenje zavoda za gozdove, ki mora v takšnih primerih izdati strokovno mnenje. V strokovnem mnenju, kot to izhaja iz uradnega zaznamka, tudi ni nobenih dokazov o tem, da ni nobene druge zadovoljive možnosti za rešitev »problema« zadrževanja medveda v občini Litje, kajti navedeno je samo: »Vsi ostali ukrepi za odstranitev medveda z območja naselij so bili neuspešni«. Torej še ena kršitev predpisov s strani Arsa, saj je odsotnost drugih zadovoljivih možnosti eden izmed pogojev za dovolitev odstrela medvedov in mora zato biti dokazana v odločbi, kar pa v tem primeru ni slučaj. Pa še kakšna nepravilnost bi se našla.

Postavi se vprašanje, ali ni Arso iznašel »inovativen« način za dovoljevanje pobijanja medvedov, kajti v tem primeru je šlo za ustno odločbo, ki se lahko takoj izvrši. Torej, medvedi, ki so na ta način obsojeni na smrt in nevladne organizacije, ki imajo sicer pravico sodelovati v teh postopkih, nimajo nobene šanse več, kajti medvede lovci umorijo takoj, saj pritožba ne zadrži eksekucije. Ali je Arso podaljšana roka lovcev in njihove sle po krvi ter ubijanju? In zato, da temu ustreže, krši celo zakonodajo!

Objava: Ona, 1.6.2021.

____

Pojasnilo Agencije za okolje Vladu Beganu

Spoštovani gospod Began, Agencija za okolje (ARSO) je v postopku izdaje ustne odločbe za odstrel medveda v Občini Litija odločala v skladu z zakonodajo. Skupaj z Zavodom za gozdove smo ocenili, da je odstrel medveda nujen ukrep v javnem interesu, s katerim smo zavarovali življenje, zdravje in premoženje ljudi. Zakon o splošnem upravnem postopku (211. člen) omogoča hitro izvedbo takih zaščitnih ukrepov.

Žal je šlo v tem primeru za odstrel medveda. Še vedno pa je ta žal manjši, kot če bi medved koga poškodoval.

S spoštovanjem,
ANDREJ VUGA, ODNOSI Z JAVNOSTMI ARSO, LJUBLJANA

Objava: Ona, 8.6.2021.

____

Moj odgovor agenciji:

Pojasnilo Agencije za okolje Vladu Beganu

Agencija za okolje se je v ONI (8.6.2021) odzvala na moj tekst Država ubila »lačnega« medveda, ki je bil objavljen teden dni prej. V odzivu se navaja, da je agencija v postopku izdaje ustne odločbe za odstrel medveda v Občini Litija odločala v skladu z zakonodajo. Če je temu res tako, zakaj agencija potem ni konkretno odgovorila na moje navedbe o nezakonitostih oz. nepravilnostih v postopku? Ali ni agencija po zakonu o medijih dolžna posredovati javnosti resnične in celovite informacije? Če so bile moje navedbe neresnične, bi jih morala torej agencija s konkretnimi argumenti v smislu celovite in resnične informacije zavrniti in ne samo na splošno trditi, da je bil postopek zakonit. Zakaj tega ni storila?

Objava: ONA, 15.6.2021.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*