Bakterija Ehec in pomori čebel so proizvodi napačnega kmetovanja – pobuda za spremembo načina kmetovanja

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20-25
1000 Ljubljana

13.6.2011

Zadeva: Bakterija Ehec in pomori čebel so proizvodi napačnega kmetovanja – pobuda za spremembo načina kmetovanja, tudi v funkciji zaščite živali

 

Spoštovani!

V Evropi, predvsem v Nemčiji, pa tudi drugje v svetu se še vedno pojavljajo okužbe ljudi zaradi bakterije Ehec, čeprav v Nemčiji, po besedah nemškega ministra za zdravje Behra, število okužb upada. Po njegovem se bodo novi primeri še pojavljali, verjetno bodo še umirali ljudje, po njegovem pa je „najhuje za nami“ (Dnevnik, 9.6.2011).

Ni še dolgo nazaj, ko se je zgodil obsežen pomor čebel v Pomurju. V približno 2500 panjih je umrlo na milijone čebel, ogroženih je bilo več kot 10% vseh pomurskih čebel. V istem času je bil pomor čebel tudi v Posavju, o pomorih čebel pa poročajo tudi iz drugih delov sveta.

Skupni imenovalec obema dogodkoma je, vsaj po našem mnenju, najmanj napačen način kmetovanja, ki ne obsega pravilne zaščite živali. Tako okužbe z bakterijo Ehec kot tudi pomori čebel so se zgodili v okviru konvencionalnega kmetijstva, predvsem v okviru množične živinoreje oz. poljedelstva za to živinorejo.

Zato Vladi Republike Slovenijo predlagamo, da stori vse, kar je v njeni moči, da se spremeni način kmetovanja, predvsem, da se odpravi množična živinoreja, in preide na naravi, živalim in ljudem prijazen način kmetovanja, npr. na miroljubno kmetovanje. Ta način kmetovanja pomeni tudi veliko zaščito za živali, saj ni več reje živali za prehrano ljudi, kar v posledici pomeni, da živali zaradi človekove prehrane ne trpijo in umirajo več. V okviru tega predlagamo vladi, da pripravi ustrezne spremembe zakonodaje, npr. Zakona o kmetijstvu, Zakona o zaščiti živali in drugih predpisov, ki se ukvarjajo s to tematiko in jih pošlje v sprejem Državnemu zboru, kar pa lahko sama spremeni, pa naj to naredi čim prej.

Obrazložitev:

V Evropi je umrlo zaradi bakterije E.coli oz. njenega seva Ehec umrlo že več kot 30 ljudi, število okuženih pa je preko 3000. Kot že uvodoma navedeno, naj bi bilo „najhuje za nami“, čeprav bodo ljudje, po predvidevanjih, za okužbo še umirali. Zdravniki poročajo o hudem trpljenju okuženih bolnikov in grozljivi smrti le-teh.

Po poročanju medijev gre za novo obliko zelo nevarne bakterije Ehec, ki je mešanica dveh različnih tipov te bakterije. Bakterija je posebno odporna na antibiotike, proizvaja pa tudi veliko število strupenih snovi. Bakterija E.coli, vendar drugačnega tipa kot v Evropi, razsaja tudi na Japonskem, kjer se je okužilo najmanj 15 obiskovalcev neke restavracije, kjer strežejo meso na korejski način.
Izvora okužbe raziskovalci še vedno niso odkrili. Domneve segajo od okuženih kumar iz Španije preko okuženih kalčkov iz biokmetije na severu Nemčije do okužene vode. Po zadnjih informacijah naj bi bili vir okužbe fižovi kalčki. Ne glede na to, kaj je bil neposredni vir okužbe, pa to niti ni pomembno, kot bo prikazano v nadaljevanju.

„Šele današnja oblika kmetijske proizvodnje z monokulturami in množično vzrejo živine je ustvarila pogoje, da so povzročitelji, kakršen je Ehec, postali tako agresivni in se zlahka širijo“, je povedal Gary Zörner, vodja Laboratorija za kemične in mikrobiološke analize iz Nemčije (Delo, 1.6.2011). Sprašuje se tudi, zakaj ne raziščejo gnoja, saj bakterija izvira iz živalskih izločkov, pravi pa tudi, da je strategija, da se raziskuje le zelenjava, neodgovorna in napačna.

Gary Zörner je nakazal resnico. Izvor bakterije oz. mesto, kjer se nahaja znan že dolgo. Bakterija E.coli oz. njeni podtipi, vključno z bakterijo Ehec, se nahajajo v črevesju žival, predvsem goveda. Po besedah prof. dr. Petra Raspora je ugotovljeno, da je meso v klavnicah na splošno pogosto okuženo s bakterijo E.coli, ki izvira iz prebavil živali (Delo, 9.6.2011). Več kot je živali skupaj na določenem mestu, več je bakterij. Ker je v množični živinoreji na neki farmi veliko število živali, je tam tudi ogromno teh bakterij. Več kot je živali na kupu, večja je verjetnost nastanka novih sevov te bakterije, ki bodo imeli še močnejšo toksičnost, kot jo ima sedaj odkrit nov sev, to je bakterija Ehec. V posledici to pomeni tudi veliko verjetnost, da bo še močnejši sev te bakterije prišel v prehrano ljudi. In bistveno več ljudi se bo okužilo in bistveno več ljudi bo tudi umrlo, kot sedaj. Kasneje bo prišlo še do močnejšega seva, ki bo zahteval še več trpljenja in smrti. Pri vsem tem ni pozabiti, da se v iztrebkih goveda ne nahaja samo bakterija E.coli, temveč povzročitelji še preko 40 nevarnih obolenj, ki so 50 do 100-krat bolj koncentrirani kot v človeških iztrebkih, odpadki farme s 10.000 glavami govedi so enaki mestu s 100.000 prebivalci. Vse te bakterije, vključno z Ehec prihajajo preko mesa ali gnoja oz. gnojnice ali okužene vode v druga živali, tudi rastlinskega izvora. Kakšna tempirana bomba je npr. farma množične živinoreje, si je težko predstavljati. Še težje pa si je predstavljati, kakšna tempirana bomba je celotna množična živinoreja. Če si je sploh mogoče.

V množični živinoreji se za proizvodnjo krmil za živino uporabljajo tudi ogromne količine pesticidov, antibiotikov in različnih hormonov, ki kontaminirajo okolje. Gre za takšne ali drugačne snovi, ki so strup. To zelo dobro zaznajo zelo občutljiva bitja, kot so čebele. Kot že navedeno, se je pred kratkim zgodil pomor čebel v Pomurju, do njega pa je prišlo tudi v Posavju, čeprav v manjšem obsegu. V približno 2500 panjih je v Pomurju umrlo na milijone čebel, ogroženih je bilo več kot 10% vseh pomurskih čebel. Podobni pomori čebel so se v Sloveniji zgodili tudi v preteklih letih, o takšnih dogodkih pa poročajo še iz drugih delov sveta, npr. Nemčije, ZDA, …

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sprejelo Odredbo o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev poncho FS 600 rdeč, cruiser 350 FS in cruiser 70 WS, odredba prepoveduje tudi uporabo biscaya in fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi klotiniadin, imidakloprid in riametoksam na semenu koruze in oljne ogrščice. Vse to so snovi, ki se uporabljajo v postopku pridelave hrane, npr. koruze, za živali v množični reji. Za pomore čebel, brez katerih si je težko predstavljati proizvodnjo sadja, brez sadja pa praktično ni življenja, je torej zopet odgovorna množična živinoreja, torej tip kmetovanja, ki gradi na raznih kemičnih sredstvih, s katerimi škropijo rastline ali obdelujejo semena. Gre za pesticide, herbicide in druga kemična sredstva, na veliko se uporablja tudi gnojnica, vse z namenom, da se pridela čim več hrane. Predvsem je ta namenjena za masovno živinorejo, iz katere prihajajo meso, mleko in druga živila živalskega izvora.

Množična živinoreja je tako glavni vir raznih škodljivih, smrtonosnih, bakterij in najpomembnejši vzrok za uporabo pesticidov, herbicidov in drugih kemičnih sredstev, na veliko se uporabljata tudi gnojnica in gnoj, ki vsebujeta množico škodljivih bakterij. Ni pozabiti tudi zapisa v britanskem medicinskem žurnalu “The Lancet”, v katerem je pred časom pisalo, da so vse nove kužne bolezni preteklih 20 let prišle od živali. Po besedah Richarda B. Rogersa, vodilnega ameriškega strokovnjaka za nalezljive bolezni, so v letu 2010 opazili bakterijo E.coli, ki je razvila kompleksno odpornost zoper vse antibiotike, v njej so našli 14 različnih genetskih determinant zoper antibiotike. Ženska, pri kateri so odkrili to bakterijo, je nekaj časa živela v Indiji, v New Delhiju, kasneje se je preselila v Švico. Strokovnjaki so v tem mestu na različnih mestih izolirali pitno vodo in v njej našli to „superbakterijo“. To bakterijo torej konzumira vso mesto. Po besedah omenjenega strokovnjaka bo to „grozno, zelo grozno.“ Po njegovem so strokovnjaki, vključno z njim, „skrajno zaskrbljeni“. To je bilo zapisano v sobotni prilogi časnika Večer (4.6.2011).

Množična živinoreja je očitno tempirana bomba, katere vžigalna vrvica je vedno krajša. Slej kot prej bo ta vrvica zgorela in takrat bodo ljudje zaradi razno raznih vzrokov, ki prihajajo iz masovne živinoreje, množično trpeli in umirali. Tako kot zaradi njih množično trpijo in umirajo živali. Kar seješ, to žanješ, je pravilo, ki ga takšni dogodki nedvoumno potrjujejo. Uničena narava, podnebne spremembe, civilizacijske bolezni, neizmerno trpljenje živih bitij in njihovo umiranje, so rezultati konvencionalnega kmetijstva, na čelu z živinorejo. Razne gripe, npr. ptičja in prašičja, E.coli in drugi skrajno nevarni sevi raznih bakterij, ki se še niso aktivirali, bodo slej ali prej terjali krvav davek med ljudmi. Na takšen razvoj dogodkov kažejo tudi besede dr. Rogersa, da so strokovnjaki skrajno zaskrbljeni. Stroka očitno ve, kaj čaka človeštvo v tem pogledu.

Zaradi vseh omenjenih dejstev je potrebno čim prej odpraviti množično živinorejo in preiti na kmetijstvo brez živinoreje in uporabe kemičnih sredstev. To je v celoti mogoče že sedaj, saj je dokazano:
- da meso in druga živila živalskega porekla niso potrebna za človekovo življenje. Človek se lahko v celoti prehranjuje s hrano rastlinskega izvora, pa še bolj zdrav je, kajti živila živalskega porekla so rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni, zaradi katerih že sedaj umira milijone ljudi. Vse to dokazujejo razne znanstvene študije;
- da bi bilo brez živinoreje mnogo več hrane, saj lahko na površini, na kateri npr. pridelamo hrano za živali, ki dajo meso za 10 ljudi, dobimo hrano za 100 ljudi, če bi bila ta površina zasejana z rastlinami, npr. grahom, prosom, lečo, ajdo ali ječmenom. Ali drugače: za 1 kg govedine je potrebno približno 10 kg pšenice;
- da bi bile podnebne spremembe bistveno bolj mile ali pa jih sploh ne bi bilo, če bi bili ljudje vegetarijanci oz. vegani, saj je množična živinoreja s svojimi produkti živalskega izvora eden največjih virov škodljivih toplogrednih plinov, ki uničujejo podnebje, po neki študiji je delež živinoreje v tem celo več kot 50%;
- da v kmetijstvu sploh ne bi bilo potrebno uporabljati raznih kemičnih sredstev, saj ne bi bili potrebni tako veliki hektarski donosi, ki so sedaj potrebni zaradi dejstva, da je potrebno prehraniti milijarde živali, ki se redijo za prehrano ljudi. Ker se lahko s pridelki rastlinskega izvora, ki se pridelajo na hektar veliki površini, prehrani mnogo več ljudi kot z „mesom“, ki se pridela na isti površini, bi lahko bili hektarski donosi mnogo manjši, v bistvu naravni, in bi bilo kljub temu dovolj hrane za vseh 7 milijard ljudi, pa še ostalo bi je. Razen tega bi ne bilo potrebno uporabiti toliko obdelovalnih površin, kot se jih uporablja sedaj, ko je potrebno pridelovati hrano za živali in ljudi.

Najboljši oz. edini tip kmetijstva, ki ustreza zgornjim parametrom, je miroljubno kmetijstvo. Gre za tip kmetijstva, kjer se ne uporabljajo pesticidi, herbicidi, gnojnica in drugo, kar je škodljivo za naravo. V tem kmetijstvu tudi ni reje živali za prehrano ljudi oz. za dobiček. Zlato pravilo »Kar nočeš, da tebi kdo stori, tega tudi ti nikomur ne stori« je postalo v miroljubnem kmetijstvu vodilna misel pri delu za naravo in živali. Njive dve leti rodijo, tretje leto počivajo. Glavna pozornost je namenjena življenju v tleh, saj zdrava tla pomenijo zdrave plodove. V zdravih njivskih tleh najdejo rastline vse, kar potrebujejo za rast in tako ne potrebujejo kemičnih gnojil ali gnojnice in tudi kemičnih »zaščitnih sredstev za rastline« ne. Ker so zdrave in močne, se lahko ščitijo same. Na ta način se v rastlinskem svetu ponovno vzpostavlja tudi raznolikost vrst: na poljih raste vedno več divjih zelišč in vedno več je tudi prostoživečih živali. Ker je osnova zdrava, je tudi pridelek zdrav in kvaliteten. Miroljubno kmetijstvo je raj tudi za čebele, saj jih to kmetijstvu ne ogroža, tukaj ne more priti do pomora čebel. Nasprotno pa je v konvencionalnem kmetijstvu: čebele so vedno bolj ogrožene. Če izumrejo čebele, potem se bo tudi človeku zelo slabo pisalo.

Izvor okužbe z bakterijo Ehec se po besedah Garyja Zörnerja išče samo v zelenjavi. V zelenjavi se seveda lahko najde ta bakterija, vendar je nanjo lahko prišla samo iz živinorejskih farm, saj je tam „doma“. Prenos se je po vsej verjetnosti vršil preko okužene vode ali z gnojnico, s katero so polivali kmetijske površine, mogoče pa je tudi, da je bakterija prišla na zelenjavo v kakšni kasnejši fazi priprave za trg. Mnogi so s prstom pokazali na zelenjavo kot krivca okužb. Ali je ta res krivec? Ali ni krivec množična živinoreja, kjer nastajajo vedno hujše oblike raznih bakterij, proti katerim že sedaj ni in po vsej verjetnosti tudi kasneje ne bo zdravil oz. pomoči? Kot je bilo to že predhodno opisano! Nerazumljivo je, da se v javnosti kot krivec prikazuje zelenjava, ki to sploh ne more biti, zamolči pa se dejstvo, da je vir tega „zla“ masovna živinoreja oz. produkcija mesa in drugih živil živalskega izvora. Ali se to dela namerno? Da se tako ali drugače očrni zelenjava? In s tem tip prehrane, ki je za ljudi, živali in naravo najboljši. Da se zopet „rehabilitirajo“ meso, mleko, jajca in njihovi produkti, ki jih vedno bolj najedajo razni škandali, predvsem pa resnica o njihovi izjemni osebni, lokalni in globalni škodljivosti.

Zaradi navedenega potrebno čim prej opustiti napačen način kmetovanja. „Človekovo zdravje je najtesneje povezano z zdravjem na vseh drugih področjih, kar se,“ po besedah prof. dr. Petra Raspora (Delo, 9.6.2011), „nenehno ponavlja, a pogosto ne upošteva.“ To je še argument več za odpravo množične živinoreje.

Miroljubno kmetijstvo je seveda velika zaščita za živali. Miroljubno kmetijstvo priznava živalim pravico do življenja in ne samo to: priznava jim pravico do življenja primernega posamezni vrsti. V tem kmetijstvu ni mučenja živali, saj živali niso osnovno sredstvo za doseganje dobička. Živali se ne kolje in ne uporablja za proizvodnjo mleka ali jajc. Živali na posestvih miroljubnih kmetov, če tam sploh so, lahko živijo naravno življenje, kolikor je to seveda sedaj mogoče, vse do svoje naravne smrti.

Pozivamo vas, da nam sporočite, kaj ste oz. boste storili na podlagi tega našega predloga. Naš predlog ima namreč značaj pobude splošnega pomena v smislu 45. člena ustave.

Varuh pravic živali:
Vlado Began

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post