Intervju v Mladini (1)

Vlado Began, pravni zastopnik Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve

Staš Zgonik

Na vlado ste naslovili predlog za oblikovanje posebne preiskovalne komisije, ki bi raziskala morebitna pedofilska dejanja pripadnikov Rimskokatoliške cerkve. Kako naj bi ta komisija delovala?

► Za zgled smo si vzeli preiskovalno komisijo, ki so jo ustanovili na Irskem. Pred kratkim je bilo objavljeno njeno poročilo in izsledki so osupljivi. Zlorabljenih naj bi bilo 35 tisoč otrok. Cerkveni predstavniki naj bi jih spolno zlorabljali, psihično mučili, pretepali, stradali. Mogoče je, tako menimo, da se je kaj takega dogajalo ali se dogaja tudi v Sloveniji.

Kaj bi morala biti glavna naloga te komisije preiskovanje morebitnih zločinov v preteklosti ali nadzor in preprečevanje morebitnih zlorab v prihodnje?

► Predvsem je treba raziskati preteklost, na osnovi ugotovitev pa bi lahko naredili načrt za prihodnja ravnanja.

Kakšne pristojnosti bi morala imeti taka komisija?

► Komisija bi objavila javni poziv, naj se ji oglasijo tisti, ki so jih v preteklosti zlorabili katoliški kleriki. Vsem, ki bi se pozivu odzvali, tako žrtvam kot morebitnim pričam, bi morala komisija jamčiti anonimnost. Ta je pomembna, da lahko osebe brez strahu povedo, kaj se jim je v resnici zgodilo, brez možnosti za maščevanje cerkve. Komisija bi morala vsa pridobljena pričevanja temeljito raziskati in jih v poročilu predstaviti javnosti, seveda pa, v kolikor bi zasledila sume kaznivih dejanj, tudi obvestiti organe pregona.

Na kaj opirate svojo zahtevo po ustanovitvi posebne komisije? Ali menite, da organi pregona svojega dela ne opravljajo dovolj učinkovito?

► Po našem mnenju je pedofilije zagotovo veiko več, kot je odkrijejo. Pomembno je tudi, da je Rimskokatoliška cerkev izdala določene pravne dokumente, s katerimi je svoje škofe zavezala k molčečnosti o primerih pedofilije, s tem pa je preprečila odtekanje informacij o zlorabah v družbo.

Ob pobudi za ustanovitev omenjene komisije vlado tudi pozivate, naj prepove krst dojenčkov. Zakaj?

► S tem se ukvarjamo že daljši čas. Zadeva je pomembna v kontekstu pobude za ustanovitev preiskovalne komisije. Če krsta dojenčkov in mladoletnih otrok ne bi bilo, bi bila možnost za tesnejše stike med duhovniki in otroki bistveno manjša, s tem pa bi se zmanjšala tudi možnost pedofilije. Odprava krsta mladoletnih otrok je v bistvu zaščitni ukrep za preprečevanje pedofilije predstavnikov cerkve. Slovenska ustava versko svobodo zagotavlja tako odraslim kot otrokom, obenem pa je po ustavi država dolžna zaščititi otroke.

Po zakonu o verski svobodi imajo starši pravico, da vzgajajo otroke v skladu s svojim verskim prepričanjem …

► Ta člen je pomanjkljiv. Avtorji so pozabili na 41. člen ustave, ki določa, da morajo starši to pravico uveljavljati tako, da pri usmerjanju svojih otrok spoštujejo njihovo svobodo vesti in verske opredelitve, to usmerjanje pa mora biti v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. Po naši interpretaciji to prepoveduje krst dojenčkov in otrok.

Objava: Mladina, 24.7.2009.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post