Kategorija:Ustavno sodišče

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA Predlagatelj: Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva 26.3.2007 POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI Pravilnika o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list, št. 21 z dne 9.3.2007) s predlogom za odložitev izvrševanja…

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA 28.9.2006 Predlagatelj: Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva ki ga zastopa odvetnik Vladko Began iz Senovice   POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI dela 2. in 7.a člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah…