Tudi ubijanje ljudi v vojni je protiustavno

Slovenska vojska je v Vipavski dolini na 18 hektarih zemljišča odprla prvo sodobno strelišče v Sloveniji. Na strelišču, katerega izgradnja je stala okoli 8 milijonov evrov , se lahko vsak dan do 120 vojakov vadi v streljanju in tako izboljšuje stopnjo pripravljenosti in usposobljenosti, je bilo zapisano v časniku Delo (5.6.2008).

Na strelišču se bodo slovenski vojaki učili streljati in s tem ubijati ljudi. To pa je v nasprotju s slovensko ustavo, saj ta določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. Navedena ustavna določba je srce ustave, saj varuje človekovo življenje. Gre za človekovo pravico, ki zavezuje državo oz. njene organe, vsepovsod, vedno in do vseh. Namreč, ta določba ne izključuje tistih, ki niso državljani republike Slovenije, razen tega pa te pravice, glede na 16. člen ustave, ni mogoče začasno razveljaviti ali omejiti ne v miru, niti v vojnem ali izrednem stanju. Ta pravica torej velja za državljane Slovenije, talibane, Iračane, za tako imenovane zločince, za ljudi drugih narodnosti, državljanstva, veroizpovedi ali barve kože, ne glede nato, kje se nahajajo (v Sloveniji ali drugod po svetu) in ne glede na to ali je mir, izredno stanje ali vojna. Ta določba tako velja tudi za vojake in za druge ljudi, ki so v vojski oz. v vojni. Tudi njihovo življenje je nedotakljivo, kar konkretno pomeni, da država Slovenija oz. njeni organi niti v vojni ne smejo ubiti ali raniti nobene osebe in to ne glede na to, kakšen status imajo: ali so vojaki nasprotne vojske, civilisti ali kaj drugega.

Če vojaki, kot del slovenske države, niti v vojni ne smejo ubijati ljudi, zakaj se potem vadijo v streljanju oz. ubijanju? Zakaj se je potem investiralo osem milijonov evrov v nekaj, kar je protiustavno? Kaj bi se lahko naredilo pozitivnega za ljudi za osem milijonov? Tako pa se je denar investiral za učenje ubijanja, ki prinaša smrt, revščino, ranjene, brezdomce, trpljenje in drugo uničenje. Ali ne spada Slovenija med civilizirane in kulturne države? Strelišče Mlake je torej tudi zadeva, ki hudo krši ustavno garantirano človekovo dostojanstvo in to ne samo potencialnih žrtev, temveč tudi vseh tistih, ki morajo plačevati za financiranje takšnih »demonskih« objektov, so pa proti ubijanju in uničevanju.

Objava: Razmisli, avgust 2008.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post