Diskriminacija predsednika Republike Slovenije

Zagovornik načela enakih možnosti
Ljubljana

16.2.2017

Zadeva: diskriminacija predsednika Republike Slovenije

 

Spoštovani!

Koalicija za ločitev države in cerkve, gre za skupino nekaj fizičnih in pravnih oseb, več o njej na http://www.locitev-drzave-cerkve.org/ je aprila 2015 poslala predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju prošnjo, da bi na obisk sprejel predstavnike koalicije. Ker predsednik Pahor na prošnjo ni odgovoril, je koalicija vložila pritožbo Varuhu človekovih pravic. Po posredovanju varuha je koalicija dobila povabilo na srečanje z vodjo kabineta dr. Aljo Brglez in svetovalcem dr. Boštjanom Žekšem, kar pa je koalicija zavrnila, saj ni prosila za sprejem pri vodji kabineta in svetovalcu, temveč pri predsedniku republike. Na vprašanje, zakaj na pogovor k vodji kabineta in svetovalcu predsednika je bil podan odgovor, da zaradi tega, da bi lahko predsednika Pahorja natančneje seznanili z našimi stališči in predlogi. Odgovor je absurden, kajti kdo lahko natančneje pojasni naša stališča in predloge kot mi sami.

Menimo, da je predsednik republike Borut Pahor diskriminatorno obravnaval koalicijo oz. člane koalicije, saj:
– ni odgovor na našo vlogo (to je storil šele po posredovanju varuha čl. pravic, kar pa ni bistveno)
– ni nas hotel osebno sprejeti in niti ni pojasnil, zakaj tega noče storiti.

Menimo, da predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ni enako obravnaval nas in mnogih drugih oseb, ki jih je osebno sprejel pa tudi tistih, ki so mu pisali pa jim je odpisal. Če se ne bi obrnili na varuha človekovih pravic, sploh ne bi dobili nobenega odgovora. To pa je hudo neupravičeno neenako obravnavanje, ki temelji, vsaj po našem mnenju, na dejstvu, da je Koalicija za ločitev države in cerkve kritih ravnanja državnih organov v odnosu na katoliško cerkev, saj država oz. njeni organi mnogokrat kršijo 7. člen ustave, ki določa ločitev države in verskih skupnosti, tako tudi katoliške cerkve. Pripominjamo še, da se predsednik republike bolj ali manj stalno sestaja s kleriki katoliške cerkve, npr. škofi, kar je razvidno iz spletne strani predsednika.

Poleg tega, da gre za diskriminacijo oz. neenako obravnavanje pa je pa je takšno predsednikovo ravnanje poniževalno in tako kršijo ustavno pravico koalicije oz. njenih članov do osebnega dostojanstva.

Predlagamo, da naslovni organ zadevo preuči in sprejme odločitev, da je Predsednik Republike Borut Pahor v opisanem primeru ravnal diskriminatorno.

Kronologija komunikacije med koalicijo in predsednikom ter koalicijo in varuhom čl. pravic je na naši spletni strani na linku http://www.locitev-drzave-cerkve.org/category/uncategorized/predsednik-republike/

Če bi bilo treba, vam lahko po navadni pošti pošljemo natisnjeno korespondenco, ki je sicer potekala v celoti preko elektronske pošte.

Odgovor nam lahko posredujete na naš uvodoma navedeni elektronski naslov. Kontaktna oseba je Vlado Began, tel. 031 284 643

Hvala in lep pozdrav!

Koalicija za ločitev države in cerkve
Zanjo: Vlado Began, vodja

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post