Cerkev podpira ubijanje in smrtno kazen

Ena izmed najpomembnejših človekovih pravic, če ne celo najpomembnejša, je pravica do življenja. To pravico garantirajo praktično vse moderne države, vključno s Slovenijo. Ali jo garantira tudi cerkev? Jasno je, da ne!
Katoliška cerkev je že ves čas proti življenju. Njen nauk je zelo nasilen in zločinski, saj predvideva smrtno kazen za večje število moralnih prekrškov, ki so navedeni v bibliji. Pobiti je potrebno homoseksualce, prešuštnike, otroke, ki udarijo starše, sinove, ki ne poslušajo staršev, tiste, ki ne poslušajo duhovnika … V bibliji npr. piše: »Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica.« (3 Mz 20,10) ali »Kdor udari svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo.« (2 Mz 21,15) .

Podobnih pozivov k ubijanju je v bibliji zelo veliko. Kako je potrebno obrazložiti te pozive, je odgovoril sam katoliški bog, ko je rekel: »Vso besedo, ki vam jo zapovedujem, vestno izpolnjujte; ničesar ji ne dodajaj in ničesar ji ne odvzemaj!« (5 Mz 13,1) Gre torej za dobesedno izvrševanje pozivov k morjenju, zato so drugačne razlage teologov v nasprotju z besedami katoliškega, torej njihovega, boga. Kajti avtor biblije je, kot že navedno, bog. Seveda gre za katoliškega boga, ne Boga Stvaritelja, ta namreč ustvarja in ne uničuje oz. ubija. Biblija v celoti velja še danes, kar izhaja iz cerkvenega katekizma. »Vsi verniki imajo dolžnost prizadevati si, da se bo božje oznanilo odrešenja vedno bolj širilo med vse ljudi vseh časov po vseh krajih zemlje«, izhaja iz cerkvenega zakonika. Zaključek: biblijski pozivi k ubijanju veljajo še danes in to dobesedno, so zaukazani od katoliškega boga, vernik pa jih je dolžan vedno in povsod izpolnjevati. Katolik je torej v Sloveniji dolžan ubijati, čeprav slovenska ustava garantira nedotakljivost človekovega življenja.

Cerkev torej podpira, in ne samo podpira, celo ukazuje, svojim vernikom ubijanje ljudi. V svojem nauku ima torej smrtno kazen, kar je v nasprotju s slovensko ustavo, ki pravi, da v Slovenji ni smrtne kazni in da je človekovo življenje nedotakljivo (17. člen). Po 16. členu te ustave pravice do življenja ni mogoče odvzeti ali omejiti niti v vojnem ali izrednem času, kaj šele v mirnem. Katoliška cerkev v Sloveniji, to pa velja tudi drugod po svetu, pa podpira ubijanje, kar pomeni, da je njen nauk protiustaven.

Poleg tega, da cerkev zaukazuje ubijanje zaradi nekaterih moralnih prekrškov, pa podpira tudi smrtno kazen, ki jo lahko v določenih primerih izrekajo zakonite javne oblasti. Podpira pa tudi ubijanje v okviru tako imenovane pravične vojne. Seveda pa je pravično tisto, kar je v cerkveno korist. V korist njene oblasti in bogastva in takrat je dovoljeno ubijanje ljudi.

Takšen katoliški nauk je v globokem nasprotju z nedotakljivostjo človekovega življenja, ki ga v 16. in 17. členu vsakomur garantira slovenska ustava. V nasprotju pa je tudi z Božjo zapovedjo Ne ubijaj, ki naj bi bila temelj katoliškega nauka, pa tudi z nauki Jezusa iz Nazareta. Ta je namreč dejal, da kdor prime za meč, bo z mečem pokončan in da naj ljubimo svoje sovražnike.

Jezus je bil pacifist. Kaj pa je katoliška cerkev? Morilec živih bitij in narave; če ne osebno, pa preko svojih posrednikov in pomočnikov, ki morajo to delati na podlagi cerkvenega nauka, ki naj bi dal celo sam bog! Ti pomočniki in posredniki pa so poleg slovenske države tudi vse ostale države tega sveta! Zaradi katoliške cerkve ves čas tečejo potoki krvi, ne samo človeške, tudi živalske. Kako dolgo še? Cerkveni dnevi so šteti!

Objava: Katoliška cerkev proti človekovim pravicam (Publikacija Koalicije za ločitev države in cerkve, 15.4.2013).

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post