Živinoreja in klimatski zlom

V medijih beremo alarmantne naslove ali podnaslove, kot npr.: Se bo Nizozemska utopila v morju?, Arktika brez ledu, V desetih letih se bo morje dvignilo za pol metra in zalilo Sečovlje, Portorož in Tartinijev trg v Piranu, Koper pa bo le še otok, Rekordno topla jesen prihodnjič bo še topleje, Burno o podnebnih spremembah, Podnebnih sprememb se ne da več ustaviti, Begunci pred klimo in podobno.

Klima se zelo hitro slabša

Nesporno je, da se klima spreminja. Ozračje se zaradi povišanih koncentracij toplogrednih plinov segreva, hkrati se segrevajo oceani in topi led na obeh polih. Napovedi so črnoglede. Ekstremni vremenski pojavi oz. suše, poplave, orkani … bodo vedno pogostejši in močnejši. Gladina morja se bo drastično dvignila, kar velja tudi za povprečno temperaturo. Reke beguncev bodo preplavile svet, voda bo postala zelo redka dobrina, dostop do hrane za mnoge omejen, naraščale bodo bolezni, število ogroženih živalskih in rastlinskih vrst narašča… Obstoj mnogih držav bo ogrožen, podnebne spremembe pa so že sedaj del nacionalne varnosti. Po črnem scenariju se bo do leta 2040 stopil arktični led, morje se bo dvignilo za sedem metrov, naših obalnih mest ne bo več, že v desetih letih se bo morje dvignilo za pol metra in zalilo Sečovlje, Portorož in Tartinijev trg v Piranu, Koper pa bo le še otok. Mnoga svetovna mesta bodo izginila iz zemljevida … Kaj vse sploh čaka človeštvo, si državljan težko zamisli – mogoče pa je to podrobno opisano v kakšnih tajnih državnih dokumentih. Orkan Kyril, ki je pustošil po Evropi v sredini januaqa 2007, je verjetno bil vetrček v primerjavi s tem, kar bo v doglednem času še sledilo. Podnebne spremembe naj bi se dogajale celo hitreje, kot so sprva predvidevali. Če so še ob koncu prejšnjega stoletja zatrjevali, da se bo ozračje za 2 stopnji segrelo do leta 2100, zadnje meritve kažejo, da naj bi se to zgodilo že čez 20 let. Ker pa se spremembe dogajajo hitreje, kot znanstveniki mislijo, pa se lahko zgodi, da se ozračje ne bo segrelo za 2 stopinji čez 20 let, temveč že prej ali pa segrevanje ne bo za 2 stopnji, temveč 5, 10 ali več. Zelo verjetno je, da bodo napačne napovedi mnoge stale premoženja ali celo življenja, družbeni sistem pa bo že prej močno ogrožen.

Živinoreja najbolj uničuje podnebje

V znanosti je doseženo soglasje, da je človekov vpliv onesnaženje s toplogrednimi plini-v zadnjih nekaj desetletjih ključni dejavnik segrevanja ozračja. Človek je torej tisti, kije s svojo napačno razvojno potjo uničil podnebje in naravo. Mnogi krivijo za segrevanje ozračja promet, energetiko, preveliko potrošnjo in podobno. Nesporno je, da imajo te dejavnosti pomemben delež pri klimatskem kolapsu, vendar pa te dejavnosti niso najbolj bistvene. Kar se je ves čas skrivalo, je sedaj prišlo na dan. Glavni uničevalec podnebja, in ne samo njega, temveč tudi okolja, je živinoreja. Resnica slej ali prej pride na svetlo. Ta je v tem primeru prišla na svetlo v obliki poročila Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), kjer je navedeno, da ustvarja živinoreja več emisij toplogrednih plinov, računano na C02 ekvivalent (18%), kot promet, poleg tega pa je tudi glavni vzrok degradacije zemlje in vode. Marsikdo bo rekel, da 18% ni velika številka, vendar pa je ta številka verjetno bistveno večja, saj država s prefinjenimi metodami zmanjšuje pomen živinorejskega sektorja.
Tako npr. prevoze živali šteje v sektor promet in ne živinoreje, verjetno tudi emisije toplogrednih plinov, ki jih ustvari mesno-predelovalna industrija niso vštete v sektor živinoreje, temveč drugam, kar verjetno velja še za kaj drugega. Tako živinoreja kot z njo povezane dejavnosti (prevoz živih živali in mesa oz. izdelkov iz mesa, kot tudi mleka, sira in drugih mlečnih izdelkov, mesno-mlečna predelava …), dajejo bistveno večji procent emisij toplogrednih plinov, kot to izhaja iz uradnih statistik. Če ne bi bilo živinoreje, je vprašanje, ali bi bile emisije toplogrednih plinov iz drugih sektorjev sploh bistvene za podnebje oz. koliko bi jih sploh bilo. V tem smislu je zelo pomenljiva izjava britanskega fizika Alana Calverda, objavljena v Physic World, kjer je rekel: „Če bi vsi ljudje postali vegetarijanci, bi lahko nadzorovali globalno segrevanje”. Omenjeni fizik je torej jasno začrtal pot, po kateri naj bi šlo človeštvo, da se reši-če je to sploh še mogoče. Seveda pa so bili že pred Calverdom mnogi znani ljudje, ki so opozarjali na veliko nevarnost živinoreje oz. uživanja mesa. Če bi ljudje poslušali Einsteina, ki je rekel, da nič ne bo tako zvišalo možnosti preživetja na Zemlji kot korak k vegetarijanski prehrani oz. bi sledili zapovedi Ne ubijaj, problema klimatskega zloma najverjetneje ne bi bilo.

Kje so temelji klimatskega zloma?

Enega izmed bistvenih temeljev tega zloma je med drugim postavila cerkev, ki dopušča zlorabo narave in živali. Podvrzite si zemljo, kar piše v Bibliji, cerkev tolmači tako, da je človek gospodar Zemlje in lahko dela, kar hoče. Tudi za živali velja podobno – so prepuščene na milost in nemilost človeku. V svojem katekizmu Rimskokatoliška cerkev izrecno dovoljuje pomore živali za hrano, lov, poskuse na živalih in podobno. Čerkev se ne zoperstavi brutalnemu uničevanju narave in živali, ki že dolgo teče na Zemlji. Papeža ali njegovih kardinalov ni mogoče najti v organizacijah, ki se borijo proti uničevanju narave in ubijanju živali. Jih je pa najti na drugi strani, kjer veselo paktirajo s tistimi, ki tako ali drugače uničujejo naravo in živali. In na račun uničevanja Zemlje kujejo dobiček. Slej ali prej bo prišlo na dan, koliko svojega neizmernega bogastva, premoženje Rimskokatoliške cerkve pa veijetno znaša mnogo več kot 1.000 milijard evrov (slov. letni državni proračun okoli 8 milijard evrov), si je pridobila z deleži v industriji, ki jim ni mar za okolje. Papež, ki je po katoliškem nauku usmerjevalec zemeljske oble, očitno vodi Zemljo v propad – podnebje se slabša, vojne so na tekočem traku, naravnih katastrof je vedno več, da se ne omenja milijarde in milijarde pobitih živali. Namesto, da bi bil papež vegan, kar bi glede na zapoved Ne ubijaj, ki jo uči, očitno samo uči, je pa ne izvršuje, že od vsega začetka moral biti, usmerja Zemljo v kolaps. Kmalu bodo oceani polni krvi nedolžnih živali, verjetno pa tudi ljudi. Cerkev, ki že od vsega svojega začetka podpira živinorejo, ta pa je glavni uničevalec podnebja in okolja, je tako skozi stoletja in tisočletja postavila enega izmed glavnih duhovnih temeljev klimatskega zloma.

Miselnost, ki vlada na krščanskem zahodu, je po cerkveni zaslugi prežeta s sovraštvom do živali. Večino otrok se na krščanskem zahodu bolj ali manj vzgaja v tem sovraštvu in ob drugem sovraštvu, ki izhaja iz cerkvenega nauka, to pri mnogih vodi v vsesplošen sovražni odnos do narave, drugače mislečih in verujočih ter podobno. Kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Tudi državniki. Večina njih je prežeta s krvavo cerkveno ideologijo, ki ne spoštuje življenja, niti človeškega, še manj pa živalskega oz. rastlinskega. Moderna pravna država temelji na krvavi stari zavezi. Če je prišlo v nekaterih državah do ločitve države in cerkve na formalni ravni, bi lahko z lučjo iskali državo, kjer se je to zgodilo na vsebinski ravni. Vsepovsod je kri živih bitij bolj ali manj eden izmed bistvenih temeljev države. V vatikanski ideologiji je uživanje mesa ena izmed glavnih dolžnosti, masovna živinoreja neproblematična in kolaps je slej ali prej tukaj. Prekletstva vegetarijancev cerkev še ni preklicala.

Kaj dela politika?

Čeprav je na vidiku klimatski zlom z neslutenimi posledicami, vladajoča politična elita bolj ali manj spi. Tudi sedaj ne dojema resnosti trenutka, kot ga ni dojela v preteklosti, ko je bila opozorjena na meje rasti. Ali pa ga dojema in je propad ne zanima. Že Dennis Meadows je leta 1972 v svoji knjigi Meje rasti predvideval, da bo najpozneje leta 2030 nastopil kolaps, če bo človeštvo še naprej ropalo planet kot doslej. Leta 1999 pa je zapisal, da je prišel do zaključka, in to na podlagi prevladujočih političnih, ekonomskih in kulturnih predstav, da ni mogoče več preprečiti zloma. Meadows pri tem ni bil osamljen.

Kaj dela politika? Kot enega glavnih krivcev za podnebne spremembe krivi promet in slej ali prej bo na tem področju z vedno bolj rigoroznimi ukrepi posegla v življenje ljudi. Verjetno je, da bo najbolj omejila vsakdanje človekove aktivnosti, ki pa niso najbolj bistvenega pomena za emisije toplogrednih plinov. Tisto, kar je najpomembnejše, to je živinoreja, pa bolj ali manj pušča pri miru. Planira celo povečano proizvodnjo mesa in mleka, torej še večje uničevanje podnebja in okolja ter še več bolezni.

Politika očitno živi v preteklosti. Toda to ne pomeni, da ne bo nosila soodgovornosti za propad, če bo oz. ko bo ta prišel. Kako bo predsednik vlade reagiral, če se bodo pred njim npr. v letu 2015 pojavili predstavniki nekega obmorskega mesta in zahtevali, da prepreči potop tega mesta, ki bo sledil zaradi dviga gladine moija? Imel pa bo prazno blagajno, ker bo moral med drugim plačevati velike vsote za zdravljenje civilizacijskih bolezni, ki jih povzroča meso? Pa tudi vremenske napovedi za gradnjo nasipov bodo črnoglede. Orkani se bodo vrstili drug za drugim, še kakšna rekordna suša in potres se bosta pojavila, epidemije bolezni pa se ne bodo ustavile. Državna represija se seveda ne bo zmanjšala, saj bo ogrožen nacionalni interes, bolje rečeno: interes vladajočih za nadaljnje vladanje in izkoriščanje ljudi in živali ter uničevanje narave. Politika veliko govori, toda kakšna so njena dejanja. Po dejanjih jih boste spoznali. Nekateri politiki so v glavnem tiho, nekateri pa so sklenili Kjotski sporazum in govorijo o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za nekaj odstotkov in to v nekem prihodnjem obdobju. Nekaj odstotkov – kot da bi se šalili! Politika je uvedla celo emisijske kupone, s katerimi bi rada zmanjšala emisije toplogrednih plinov, vendar pa bodo ti kuponi, tako menijo nekateri, bogate naredili še bolj bogate in reveže še bolj revne, uničevanje podnebja pa se bo nadaljevalo. Ali so emisijski kuponi tudi za živinorejo? Namesto da bi država močno povečala subvencije neživinorejskemu sektorju in uvedbi sončne energije, kar vse bi bilo v korist ljudem, planira povečanje proizvodnje mesa in govori celo o gradnji novih nukleark. Kako bo npr. hladila nove nuklearke, če bodo velike suše, pa ne pove. Vegetarijanstvo oz. veganstvo in sončna energija sta »siamska dvojčka«. Seveda sončna energija za vladajočo ideologijo ni sprejemljiva alternativa, ker spodkopava njeno moč, saj omogoča bistveno večjo neodvisnost ljudi, kot pa nafta ali podobni energenti. Politika ni nekaj imaginarnega, to so ljudje, ki so med nami. Pogledati je potrebno samo v kakšen uradni list, TV ter podobno in vidi se, kdo je kdo ter kaj dela.

Ali se želi (namerno) uničiti Zemljo?

Čeprav je znano, da je živinoreja eden največjih uničevalcev okolja in glavni uničevalec podnebja, pa se planira povečanje proizvodnje mesa na 465 milijonov ton do leta 2050 (leta 1999/2001 229 milijona ton) in proizvodnja mleka s 580 na 1043 milijonov ton. Namesto da bi država delovala na tem, da bi ljudje čim prej postali vegetarijanci oz. vegani in bi na vsakem koraku propagirala vegetarijansko oz. vegansko prehrano, jo subvencionirala in vse splošno podpirala, planira celo povečanje proizvodnje mesa in mleka, torej živil, ki s svojo generalno škodljivostjo ne uničujeta samo okolja oz. podnebja, temveč tudi povzročata veliko število raznih bolezni. In seveda nepredstavljivo trpljenje zlorabljenih in mučenih živali, ki prisilno sodelujejo v tej blazni produkciji uničevanja življenja. Meso, za katerega je mogoče reči, da je artikel z najmočnejšim negativnim predznakom v zgodovini, saj je krivo za smrt tisoče milijard živali in stotine milijonov ljudi, pri čemer se sploh ne omenja deleža mesa pri uničevanju zemlje, vode, zraka, podnebja in podobno. Za meso bi bilo mogoče reči, da je množični morilec. Ali pa: meso je orožje za množično uničevanje narave in ubijanje živih bitij.

Seveda skorajda ni mogoče, da bi človeštvo doseglo produkcijo mesa v višini 465 milijonov ton leta 2050, ker je vprašanje, kakšno bo takrat sploh stanje na Zemlji-ni pozabiti, da se podnebne spremembe dogajajo hitreje, kot se predvideva in da jih ni mogoče preprečiti. Že daleč pred tem letom bo verjetno doseženo stanje, ko bo meso mogoče dobiti samo še kje pod pultom, tako kot danes drogo.

Odgovornost ljudi

Ob vsem tem si je potrebno biti na jasnem, da živinoreja obstaja zato, ker ljudje jedo meso in pijejo mleko. Vsakdo, ki uživa meso oz. pije mleko, bi se moral zavedati, da s tem ne škoduje le sebi, temveč je tudi soodgovoren za škodo v naravi, neizmerno trpljenje živali, lakoto v tretjem svetu in podnebne spremembe. Daje naročilo za klanje živih bitij, če je meso. Soudeležen je v trpljenju, žalosti in solzah živali. Kar seješ, to žanješ. Očitno seje žetev že začela. Ali je borba za živali iskrena, če se še uživa meso?

Obstaja samo ena rešitev v korist nas samih in našega planeta: »Ljudje, ne jejte mesa in ne pijte mleka!«

Čim prej, tem bolje. Čim prej seje potrebno ločiti od krvave cerkvene ideologije in zaživeti zapoved Ne ubijaj.

Objava: Osvoboditev živali, marec 2007.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post