Zasenčene luči

V Sloveniji še vedno odmeva zakonska določba, da morajo vo­zniki motornih vozil tudi podnevi voziti s prižganimi zasenčenimi lučmi V zvezi s tem je zanimivo, da je v Sloveniji voznik kaznovan, če nima podnevi prižganih zasen­čenih luči, v Italiji pa, če jih ima. Ker med Italijo in Slovenijo ni po­membnih razlik v svetlobi, se po­stavi vprašanje, ali ima prav Italija ali Slovenija? Ali imata lahko obe državi prav v tem primeru?

Ker je domnevati, da obe dr­žavi delujeta za blaginjo ljudi, vsaj za slovensko bi glede na ustavo bilo mogoče trditi, da ima to dol­žnost, saj npr. vlada priseže, da bo z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije, se postavi vprašanje, katera rešitev je proti blaginji ljudi? Ta, ki jo je sprejela Slovenija, ali ona druga?

Rešitev, ki jo je sprejela država Slovenija, mogoče skriva v sebi po­membno sporočilo državljanom. Mogoče želi država sporočiti drža­vljanom, da je ona nad dnevno sve­tlobo, torej nad naravo. Mogoče je država na ta način demonstri­rala prebivalcem Slovenije svojo veliko, vedno bolj neomejeno moč, ki jo ima nad njimi. Če se namreč bolj poglobljeno pogleda še druge državne predpise, je mogoče najti mnogo določb, ki z blaginjo Slovenije nimajo dosti skupnega. Ali se njena neomejena moč ne kaže tudi v primeru varnostnih trikotni­kov; enkrat eni trikotniki, nato pa drugi. Stari ne veljajo več, čeprav so bili včeraj zakoniti, so danes nezakoniti! Ali je to prispevek Re­publike Slovenije novemu svetov­nemu redu?

Zelo čudno je, da pri isti ustavi in v enakih dejanskih okoliščinah velja enkrat ena rešitev, drugič pa druga, v bisvu nasprotna. Enkrat eni trikotniki, drugič drugi. En­krat vožnja brez zasenčenih luči, drugič z njimi. In če se to zadnje ne spoštuje, sledi kazen. Ali ne gre za samovoljo države? Samovolja države pa je vse tisto, kar ni za blaginjo Slovenije.

Država je izdala rudi zloženko o novostih za varnost cestnega prometa z naslovom Premalo nas je, da bi umirali na cesti. Če bi nas bilo dovolj, pa bi lahko umirali na cesti? Ali je to logika države?

Objava: Delo, 23.6.1998.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*