Tudi meso mora biti del zdrave prehrane

Pod gornjim naslovom je bilo mogoče v Delu prebrati nekaj ugotovitev o vlogi mesa v prehrani ljudi, ki so se pojavile na posvetu ob 50-letnici ljubljanske biotehni­ške fakultete. Ena izmed njih je bila tudi. »da je redno uživanje zmerne količine vseh vrst mesa koristno za zdravje ljudi«.

V zvezi s to ugotovitvijo pa se človeku postavi več vprašanj. Ali je lahko hrana, ki je pridobljena z ubijanjem, koristna za zdravje ljudi? Ali je lahko meso živali, ki v življenju zaradi človekovega na­silja nepredstavljivo trpijo, saj so namenjene samo za hrano ljudi, koristno za naše zdravje? Ali je lahko meso živali, ki ob ubijanju občutijo smrtni strah, koristno za zdravje ljudi? Ali je lahko zdrava hrana, ki je rezultat enega najbolj neetičnih ravnanj ljudi: povzroča­nja trpljenja živali in njih ubija­nja?

Mnogi znanstveniki govorijo, da meso povzroča oziroma lahko povzroči rakasto obolenje, obole­nja srca in ožilja in drugo. Kako je lahko potem za zdravje ljudi koristna hrana – meso, če ta hrana lahko povzroči celo smrtno ne­varno obolenje? To bi bilo zelo ne­logično, razen če se pod pojmom zdravje ne skriva kaj drugega. In za konec: v 1. členu zakona o varstvu okolja je med drugim navedeno: »Merilo vseh ravnanj in norm varstva okolja je člove­kovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter preživetje, zdravje in počutje živih organiz­mov.« Torej, pri vseh ravnanjih in normah varstva okolja je treba upoštevati preživetje, zdravje in počutje živali.

Objava: Delo, 4.12.1997.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*