Sodišče dovolilo pomor medvedov

Upravno sodišče je julija 2022 zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green zoper dovoljenje Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) za odstrel 222 medvedov in tako dovolilo lovcem, da pobijejo te živali. Sodba je presenetljiva, saj je sodišče še marca tega leta, ko je zadržalo izvršitev omenjenega dovoljenja, ocenilo, »da je v konkretnem primeru izkazana ne samo težka popravljivost škode, ampak celo nepopravljivost škode, kajti odstreljenih medvedov kot strogo zavarovane živalske vrste ne bo mogoče nadomestiti, pri čemer uboj vsake posamezne živali, ki je zavarovana na nacionalni in mednarodni ravni, pomeni neprecenljivo in nenadomestljivo škodo«. Ali sodba pomeni, da bodo lahko lovci, in to po »ukazu« državnega organa, povzročili nepopravljivo, neprecenljivo in nenadomestljivo škoda naravi in vrsti rjavega medveda, saj pomorjenih medvedov ne bo mogoče nadomestiti. Ali ni sodišče s svojo odločitvijo legaliziralo neetično, nekulturno in necivilizirano odločitev državnih institucij?

MOP je dovoljenje za odstrel oprl na strokovno mnenje zavoda za gozdove, ki se med drugim sklicuje na ekspertizo strokovnjakov, ki jo je pripravil dr. K. Jerina s sodelavci. To je zanimivo, ker spadajo pod zavod za gozdove tudi lovišča s posebnim namenom, kjer bodo glede na izdano dovoljenje, to pa se pri številu in lokaciji odvzema opira ravno na mnenje zavoda, pomorili več deset medvedov. Ali torej zavod za gozdove v bistvu sam sebi določi, koliko medvedov bo lahko pobil? Zanimivo je tudi to, da je vodilna oseba pri ekspertizi dr. Jerina, ki je je istočasno član strokovno-znanstvenega sveta pri lovski zvezi, pri čemer je bil v tej zadevi tudi zaslišan pred sodiščem. Član tega sveta je tudi njegov sodelavec pri ekspertizi dr. B. Pokorny. Očitno sta oba lovca, mogoče pa je to še kdo drug, ki je sodeloval pri izdelavi ekspertize oz. strokovnega mnenja zavoda za gozdove. Ali bodo ti za »nagrado« lahko umorili kakšnega medveda in tako dobili medvedjo trofejo? Ali ne gre pri vsem tem za velik konflikt interesov? Če da, ali ni potem čudno, da je sodišče odločilo na takšni podlagi? Ali je lahko verodostojen tisti, ki podpira ali celo sam ubija živali, torej čuteča bitja? Mu je zaupati?

Sodišče v obrazložitvi sodbe navaja, da brez z izpodbijanim dovoljenjem izrečenega ukrepa odstrela 222 osebkov rjavega medveda obstoji velika verjetnost, da bi prišlo do resne škode za javno varnost oziroma varnost ljudi, zlasti zaradi pojavljanja medveda v naseljih oziroma v njihovi neposredni bližini, in da bi prišlo do resne škode na živini oziroma drugih vrstah premoženja. Zanimivo je, da sodišče v sodbi sploh ne navaja konkretnih podatkov o višini škodi, ki so jo povzročili medvedje, pravtako ne navaja konkretnih dogodkov, v katerih so medvedje ogrožali ljudi. Sodba obsega samo pavšalne navedbe brez konkretnih številk oz. dogodkov. Ali je takšno sodbo sploh mogoče preizkusiti glede dejanskega stanja? Seveda se sodišču ni potrebno bati takšnega preizkusa, saj pritožba zoper to sodbo, ki je smrtna obsodba medvedov, ni mogoča.

Sodišče v sodbi pravi, da je medvedov okoli 1000 in da številka iz leta v leto narašča. Da število medvedov z leti narašča, je logično, saj je vrsta rjavega medveda pod hudim lovskim pritiskom in pred njim se brani na ta način, da se rodi vedno več mladičev, vedno več jih preživi, samice pa so prej spolno zrele. Ali je bilo sodišče seznanjeno s tem? To pa vedo lovci in MOP in kljub temu vztrajajo pri vsakoletnem poboju medvedov.

________________
Objava: Nedeljski, 31.8.2022 in v skrajšani obliki tudi v reviji Ona, 13.9.2022.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*