Povečevanje števila medvedov ni zaželeno

V Nedeljskem (27.3.2019) je bil pod zgornjim naslovom objavljen intervju z dr. Mihom Kroflom v zvezi s problematiko medvedov. Dr. Krofel je med drugim dejal, da je stroka enotnega mnenja, da nadaljnje povečevanje števila medvedov ni zaželeno, tudi z vidika varstva te vrste, in da kratkoročno ni drugega ukrepa za omejitev rasti populacije, kot je odstrel. Dolgoročno pa bo potrebno razmišljati o konkretnejših korakih za zmanjšanje intenzivnosti umetnega krmljenja, še meni.

Zelo pomemben dejavnik, ki ima velik vpliv na povečanje populacije medvedov, je poleg hrane tudi njihov odstrel. Dokazano je namreč, da več kot je odstrela medvedov, več jih je. Medved se namreč kot vrsta počuti ogroženega in se zato rodi več mladičev, več pa jih tudi preživi. Če odstrela ne bi bilo, bi bilo medvedov mnogo manj, s tem pa bi bilo tudi manj konfliktov med ljudmi in medvedi. Ki jih je tudi sedaj zelo malo, podobno velja za s strani medvedov povzročeno škodo – tudi ta je minorna. Zanimivo je, da strokovnjaki med razlogi za povečano število medvedov ne omenjajo tudi njihovega odstrela, govorijo samo o hrani, tudi tisti s strani ljudi nastavljene. Kaj je razlog temu? Neznanje? Bolj verjetno kaj drugega! Če bi namreč govorili tudi o tem, bi težko še naprej zagovarjali odstrel oz. povečan odstrel. Ali ne jemlje zamolčanje enega izmed bistvenih razlogov za povečevanja števila medvedov v Sloveniji v veliki meri kredibilnost mnogim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s to tematiko? Ali je mogoče verjeti tistemu, ki je pristranski? Med temi strokovnjaki so tudi lovci in tem je že po naravi stvari v interesu, da je čim večji odstrel medvedov. Večji kot je odstrel, več je trofej in lovskega užitka tudi za strokovnjake, ki so lovci. Če ne bi bilo odstrela medvedov, bi bilo medvedov v Sloveniji mnogo manj, kar pa ne bi bilo všeč lovcem, ki »živijo« na krvi nedolžnih živali.

Mnogi strokovnjaki so člani lovskega lobija. So pa tudi državni uslužbenci in javni denar tako ali drugače uporabljajo v smeri pobijanja medvedov in drugih živali, namesto da bi jih ščitili, kar od njih zahteva slovenska ustava. Država mora namreč po ustavi medvede kot del naravnega bogastva ščititi – to seveda velja tudi za vsakega državnega uslužbenca. Odstrel medvedov pa ni ohranjanje, temveč uničevanje naravnega bogastva. Lovski lobi je zelo močan in si zato lahko marsikaj privošči – tudi uničevanje narave.

Dr. Krofel je še dejal, da je pri metodah zmanjševanja reprodukcije medvedov, kot sta sterilizacija ali kontracepcija, vrsta nerešenih ekoloških, logističnih in tudi etičnih vprašanj, ki preprečujejo širšo uporabo. S polaganjem vab s kontracepcijskimi sredstvi bi lahko negativno vplivali na druge ogrožene vrste, ki bi take vabe pojedle, tudi pravi. Ali ni bolj etično, če se zmanjšuje število medvedov, če jih je res preveč, s kontracepcijo kot pa z odstrelom? Ne glede na to, da obstaja možnost, da bo kakšno takšno vabo pojedla druga žival, tudi iz vrste ogroženih. Očitno je za nekatere odstrel, torej umor, etičen, kontracepcija, ki ni umor, pa neetična. Absurdno. Bilo naj bi tudi vrsta nerešenih vprašanj, ki preprečujejo širšo uporabo sterilizacije ali kontracepcije. Ali strokovnjaki ne znajo rešiti teh vprašanj, ali pa jih nočejo? Če bi jih rešili, bi jih mogoče lovci »odstrelili«, ker le-ti ne bi imeli več odstrela medvedov!? Ali pa ga bi bilo mnogo manj! Trofeje medvedov pa so zelo cenjene in prinašajo mnogo denarja pa tudi slave. Zato je v interesu lovskega lobija, da se odstrel medvedov nadaljuje. Tega lobija ne zanimata ne ustava ne narava. Tudi živali ne. Te so samo vir takšnega ali drugačnega zadovoljstva lovcev – vsekakor zelo krvavega in neetičnega.

Objava: Nedeljski, 13.3.2019.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*