Ministrstvo za obrambo priznalo kršitev ustave?

Ministrstvo za obrambo se je odzvalo na razne komentarje in zapise v zvezi z blagoslovom vojaške ladje Triglav. V svojem pojasnilu (28. 7. 2010) ministrstvo med drugim navaja, da je vodja vikariata dr. Plut blagoslovil ladjo v imenu vseh konfesij, ki so zastopane v okviru vojaškega vikariata Slovenske vojske, blagoslov pa da je del tradicionalnega krsta plovil, ob blagoslovu pa je bila tudi molitev, ki je bila namenjena posadki.

Mogoče je res, da je bil blagoslov ladje izveden v imenu vseh konfesij, ki so zastopane v vojaškem vikariatu, vendar pa je treba pri tem povedati, kar pa je bilo zamolčano, da sta v vikariatu zastopani samo dve konfesiji, katoliška in evangeličanska. To pa pomeni, da je bil blagoslov opravljen samo v imenu dveh verskih skupnosti, ostalih pa ne. Zakaj ne? Ker niso hotele ali ker jim ni bila dana možnost? Če jim ni bila dana možnost, da bi same opravile blagoslov ali pooblastile koga drugega, da ga opravi v njihovem imenu, ali niso bili v neenakopravnem položaju glede na Katoliško in Evangeličansko cerkev? Ker je zelo dvomiti, da bi imele omenjeni možnosti, je mogoče z veliko verjetnostjo trditi, da so bile te verske skupnosti v tem dogodku v neenakopravnem položaju s Katoliško in Evangeličansko cerkvijo. Zato se je treba pridružiti mnenju direktorja urada za verske skupnosti A. Guliča, ki je dejal, da je bila s tem dejanjem načeta ustavna ločitev države in verskih skupnosti in njihova ustavno zagotovljena enakopravnost. Direktorju A. Guliču je treba dati priznanje, da si je upal izreči tisto, kar misli marsikdo v državnih strukturah, pa si ne upa izreči. Na splošno pa je v delu omenjenega urada videti premike v smeri 7. in 41. člena slovenske ustave, kar je vsekakor zelo pohvalno.

Ker gre pri omenjenem dejanju ministrstva za sum kršenja enakopravnosti, bi bilo potrebno, da policija oziroma tožilstvo izvedeta postopek ugotavljanja, ali je bilo mogoče storjeno kakšno kaznivo dejanje, npr. kršitev enakopravnosti iz 131. člena KZ. Na splošno pa je mogoče tudi reči, da je žalostno, kako malo v očeh države velja ustavno načelo enakopravnosti verskih skupnosti, ločitve države in verskih skupnosti ali svoboda vesti otrok in podobno.

Ob blagoslovu je vojaški duhovnik tudi molil. Ker je šlo za katoliškega duhovnika, je jasno, da je šlo za katoliško molitev, ki je mogoče imela, zaradi v vikariatu prisotnih evangeličanov, kakšen mali ekumenski pridih. V vsakem primeru je šlo za versko molitev. Ker je katoliški vikar državni uslužbenec, je molil v imenu države. Ali bi lahko rekli, da je molila Republika Slovenija? Da so molili vsi državljani Slovenije!? Da so tudi ateisti, budisti, prakristjani … v simbolnem smislu molili katoliško molitev! H katoliškemu bogu, ki jim, ker niso katoliki, sploh ne priznava pravice obstoja (“Vsi, ki niso katoliški, so krivoverci in bratje Judov.”) (Ambrozij “sveti”)! Ali ni država zelo ponižala teh ljudi? Versko nevtralna država je molila h katoliškemu oziroma evangeličanskemu bogu!? Čeprav je Slovenija ločena od Katoliške cerkve, izvaja versko dejavnost točno določene verske skupnosti. Kaj ima to opraviti z ustavo in njenim 7. členom, ni jasno.

Katoliški vikar dr. Plut je javno povedal, da bo vojaška ladja služila samo dobrim stvarem. Ker je bistvo vojaške ladje ubijanje in uničevanje, je očitno za Katoliško cerkev ubijanje in uničevanje nekaj dobrega, pa čeprav na ves glas govori: Ne ubijaj! Po dejanjih jih boste spoznali.

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve: Zanj Janja Škrjanc, predsednica, in Vlado Began, pooblaščenec društva

Objava: Večer, 3.8.2006

 

Odmev:

Ministrstvo za obrambo in kršitev ustave (2)

Pisma bralcev, 3. 8. 2010

Franc Cerar, Maribor

(3675) Pod tem naslovom je Večer objavil članek, ki sta ga podpisala Janja Škrjanc in Vlado Began. Pravita, da je Ministrstvo za obrambo s tem, ko je katoliškemu vojaškemu vikarju g. Plutu dovolilo blagoslov vojaške ladje, kršilo ustavni zakon o ločitvi države od Cerkve. K vsebini omenjenega članka imam nekaj pripomb.

Najprej želim povedati, da se ne spuščam v besedilo, s katerim naša ustava ločuje sebe od Cerkve (in od verskih skupnosti). O tem naj govorijo pravni strokovnjaki. Rad bi le povedal, kako o teh rečeh razmišljam kot navaden državljan.

Kaj je država? Organizirana politična skupnost, ki ima na določenem ozemlju suvereno oblast. Kaj je Cerkev? Skupnost državljanov, ki na sebi lasten način izražajo svojo vero. Imenuje se civilna družba, podobno kot se civilna družba imenuje skupnost umetnikov, novinarjev, športnikov, pedagogov, čebelarjev in mnogih drugih. Niso in nočejo biti ločeni od države, marveč so njen sestavni del. Iz tega razloga je zame govorjenje o ločitvi države od Cerkve nesmiselno. Tisti, ki se imajo za pripadnike Cerkve, niso nič manj državljani od vseh drugih. Tisti, ki bi jih radi od države ločili ali celo izločili, nimajo za to pravne osnove. Njihovo početje ni daleč od fundamentalizma.

Cerkev kot civilna družba je obstajala, ko še Slovencev ni bilo. Ko so se pojavili, so jo, kot večina evropskih narodov, vzeli za svojo (tisti, ki je niso, so propadli). Ves čas, ko so nam vladali Habsburžani, ko so nam vladali Karadjordjevići, za časa okupacije in partizanstva, v času Titove Jugoslavije in še danes ves čas po osamosvojitvi je Cerkev obstajala med nami in bila vraščena v naš narod. Naše ljudi je učila ne samo moliti, marveč tudi pisati in računati, ustanavljala je šole in bolnišnice, nakopičila brez števila literarnih, gradbenih, likovnih in drugih umetnin, vzgojila vrsto odličnih rojakov. Naj bodo izglasovani ne vem kakšni zakoni, po katerih naj bi bila od države uradno ločena, bo dejansko ostala njen sestavni del (kot je sestavni del večine evropskih in mnogih drugih narodov in držav po svetu).

Blagoslov tiste ladje bi mogli imeti za sporen, če bi bila z njim komu storjena krivica. A ni bila storjena nikomur. Sporen bi bil tudi, če bi bila z njim komu nanesena škoda. Nihče ni bil zaradi njega oškodovan. Če je tako, ni osnove, da bi ga imeli za protizakonitega ali protiustavnega.

Slovenci smo eden najbolj sprtih narodov v Evropi. Ker smo majhni, imamo še poseben razlog, da se vsi z vsemi močmi trudimo za slogo, edinost in medsebojno povezanost. V to smer naj bi šla tudi naša ustava. A glej, ustava nas ločuje. In ko se zgodi, da v kakšnem nejasnem primeru kdo to od ustave zahtevano ločitev premalo upošteva, se najdejo državljani, ki povzdignejo glas in zahtevajo ločitev. Sami naj presodijo, ali jih k temu nagiba želja, da bi med nami prišlo do sprave. Morda so kdaj kje slišali o strpnosti, ki naj bi jo vsi gojili do drugače mislečih.

Gospa Škrjanc in gospod Began zaključujeta svoj sestavek z naslednjimi besedami: “Katoliški vikar dr. Plut je javno povedal, da bo vojaška ladja služila samo dobrim stvarem. Ker je bistvo vojaške ladje ubijanje in uničevanje, je za Katoliško cerkev ubijanje in uničevanje nekaj dobrega, pa čeprav na ves glas govori: Ne ubijaj.” Dr. Plut je kot zastopnik Katoliške cerkve ladjo samo blagoslovil, pa mu omenjena dva pisca očitata ubijalske in uničevalske namere. Če je tako, velja ta očitek ubijanja in uničevanja mnogo bolj naši državi, saj je ona ladjo nabavila in je njen lastnik!

Objava: Večer, 9.8.2006.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post