Kategorija:Sobotna priloga Dela

V zadnji obravnavi v državnem zboru se nahaja predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Predlog zakona med drugim ureja tudi odvzem delov telesa umrle osebe. Ti se lahko vzamejo, po predlogu zakona, umrli osebi, ko je z gotovostjo ugotovljena smrt dajalca. Kot smrt dajalca zakon določa tudi trenutek, ko nastopi…

V članku pod gornjim naslovom so bila predsta­vljena mnenja nekaterih strokovnjakov s področja šolstva v zvezi z izjavo visokega cerkvenega dosto­janstvenika, ki je pred kratkim v Mariboru izjavil, da »ta šola ni naša šola. S to šolo se ne moremo stri­njati…«. Če npr. osnovna šola v Sloveniji ni tudi šola RKC in se s tako…

V članku z gornjim naslovom je bilo mogoče brati, da je papež obžaloval in prosil odpuščanja za grehe, ki so jih storili člani cerkve v preteklosti. Ob tem dejanju RKC se postavlja vprašanje, ali gre pri tem za nov resen začetek RKC ali za spretno medijsko potezo, s katero si želi te cerkev izboljšati svoj…

V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v Delu dne 28.8.1999, je g. Franc Miklavčič med drugim zapisal, da »po novem se danes na sodiščih ne išče več materialne resnice, ker je izpuščeno prejšnje uvodno določilo, da mora sodišče popolnoma in po resnici ugotoviti sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka.« Citirana…

V članku z gornjim naslovom je bilo mogoče brati, da je kmetijski minister odredil odstrel 80 medvedov, 20 krokarjev in kar 2140 kormoranov. Ker gre oz. bo šlo za poboj živali, se v zvezi s tem postavlja vprašanje, ali je to v skladu z ustavo RS oz. etiko, ki naj bi zavezovala državne organe? Ustava…

V članku z gornjim naslovom je g. Jože Trontelj, verjetno kot predstavnik države, pisal o transplataciji organov in možganski smrti. Med drugim piše, da “nekateri ljudje še vedno vztrajajo pri starinskem prepričanju, da je sedež duše srce. Med bolj nenavadnimi pojmovanji pa je vera nekaterih sekt, da je duša zastopana še v drugih organih, npr.…